Kommunevåpenet
Aurskog Høland kommune
Den romslige kommunen

Aurskog

Tettstedet er i dag knyttet til tettstedet Aursmoen.

Aurskogområdet er kommunens mest befolkede del med nær på 5000 innbyggere.
Rundt Aurskogsenteret er det et yrende forretningsliv.  Her finner du det meste av ulike tilbud og forretninger. Aurskog Sparebank har vært en drivkraft i å utvikle tettstedet med boligfeltene rundt sentrum. Det største boligområdet, Linåkermoen, ble startet utbygd allerede rundt 1970.
Området rundt  Aursmoen består av forretningssenter, barneskole, ungdomsskole, barnehager, idrettshall med to baneanlegg, samfunnshus og fritidsklubb. Fritidsklubben holder til i det gamle kommunehuset. Tømmeret til denne bygningen kommer fra den eldre tømmerkirken på Aurskog.
Aurskog-Finstadbru sportsklubb har en nøkkelrolle i lokalsamfunnet. Idretten står sterkt i denne delen av kommunen. Etter sammenslåingen av Finstadbru sportsforening og Aurskog idrettslag ble det ansatt daglig leder og bygget idrettshall.
Næringslivet er lokalisert til flere områder. Et større næringsområde, Finstadhagen, ligger langs riksvei 170 ved innkjøringen til Aursmoen. Andre områder er Bogstad næringsområde og Berger eiendom.
Den gang Tertitten gikk gjennom bygda utviklet området rundt Aurskog stasjon seg til et sentrum, men da jernbanen ble nedlagt flyttet all sentrumsdannelse opp til Aursmoen. Her fikk vi så utbygging av kommunens største boligområder.
Oppe på Aursmoens flate høydedrag kan en skue utover nesten hele bygda fra Lierfoss i øst mot Ekeberg i vest og mot Mangenskogen i nord og Elgheia i syd. Når du kommer fra Oslo/Fetsund er dette det første tettstedet du møter i Aurskog-Høland kommune. I krysset ved avkjøringen til Aursmoen ligger Aurskog Gjestegård.
Selve navnet "Aur" betyr grus og "mo" er en opphøyet slette. Dette beskriver området godt. Mye av den tidligste bosetningen i området må ha vært her. Jordene rundt prestegården regnes som noen av de beste jordbruksområdene i kommunen.

Aur Prestegård med forpakterboligen fra 1600-tallet er fredet, og ivaretas i dag av stiftelsen "Aur prestegård". Foruten forpakterboligen er det selve presteboligen, stor låve, grisehus og et meget spesielt stort stabbur, som hører til stiftelsen. Stedet tar sikte på å være både et kulturminne og et senter for kulturaktiviteter.

  • Sist oppdatert den 03.mai.2010

Kontaktinfo

Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen
Telefon: 63 85 25 00
Faks: 63 85 25 12
postmottak@ahk.no
Org.nr: 948 164 256
Åpningstider: 08.00 - 15.30

Ansvarlig redaktør: Rådmann Siri Hovde - Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, Tlf. / faks: 63 85 25 00 / 63 85 25 12, postmottak@ahk.no