Gå til innhold Gå til navigasjon

S M I L - Styrket Mestring i Livet

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

S M I L er et forebyggende gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med langvarig sykdom eller alvorlig skade.

Når langvarig sykdommer eller alvorlige skader oppstår hos mor eller far rammes hele familien – enten det for eksempel skyldes sykdommer som kreft, slag, ME, psykiske lidelser, rus eller skader etter ulykker.

Tilbudet er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum.

S M I L har til hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Styrket mestring i egen hverdag står sentralt.

S M I L-gruppa er et trygt sted for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. Gruppelederne har både egen erfaring og fagkunnskap om det å være pårørende barn.

En forutsetning for deltakelse i tilbudet er foreldresamarbeid.

Til deg som er forelder

Å være i en familie hvor du selv eller den andre forelderen har en psykisk sykdom, et rusproblem eller annen langvarig sykdom er ingen enkel situasjon. Foreldre som har det slik sier hverdagen kan være tung å få til å fungere. Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det er vanlige følelser for mange.Vårt utgangspunkter at du som mor eller far ønsker det beste for barnet ditt, og at det ikke alltid er enkelt å få til – spesielt i en vanskelig livssituasjon.

Til deg som er barn eller ungdom

Bekymrer du deg mye for moren eller faren din?

Opplever du å ha det annerledes og vanskelig hjemme - uten å fortelle det til noen?

Tror du det er din skyld?

Mange barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblem sier at de har det sånn og kjenner seg veldig alene. Kunne du tenke deg å møte noen av dem?

I S M I L-gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner. Det vil være forskjellige aktiviteter dere kan gjøre sammen. Dere får også lære om psykisk sykdom og rusproblemer, og hvordan det kan påvirke alle i familien. Gruppelederne er voksne og kan mye om det å vokse opp i en familie med slike problemer.

Det kan være godt å snakke med noen voksne som forstår og møte andre barn og unge i samme situasjon.

Vi tror S M I L er lurt og håper du har lyst til å være med!

Ønsker du mer informasjon om S M I L? Ta kontakt med: Marianne Børke tlf: 6720 5535,  eller e-post: marianne.borke@ahk.no