Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunale boliger

Publisert:  

Aurskog Høland kommune kan tilby kommunal bolig til boligsøkende som av forskjellige grunner kan ha vanskeligheter med å få bolig på det åpne markedet.

Videre kan vi tilby trygdebolig til eldre for at søker kan bli mer selvhjulpen, og som et tiltak for å forhindre at vedkommende må legges inn på sykehjem/institusjon.

Hovedkriterier

- Ha bostedsadresse og være registrert i Aurskog-Høland kommune i minimum 2 år.

- Har prøvd, men har ikke klart å skaffe seg leiekontrakt på det private markedet

I tillegg må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier

- Har ikke egne midler eller formue / eiendom som kan omsettes til å skaffe seg egen bolig.

- Kan ikke ha omsorg for seg selv jfr. Lov om sosiale tjenester.

- Vil være mer selvhjulpen ved å få kommunal bolig.

- En boligtildeling vil forhindre at søker må legges inn på sykehjem / institusjon.

- Er sosialt vanskeligstilt.

- Er i akutt bolignød.

Hvis søker ikke aksepterer det tilbudet som gis uavhengig av geografisk plassering i kommunen, vil søknaden bortfalle så fremt det ikke er helt spesielle grunner til at søker må bo innenfor bestemte områder.

Tildeling av boliger skjer i en tverrfaglig tildelingsgruppe.

Slik søker du

Print ut denne søknaden eller hent den på servicekontoret

Søknaden sendes:

Aurskog-Høland kommune
Boligkontoret
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen