Gå til innhold Gå til navigasjon

Eiendomsskatt: Ofte stilte spørsmål

Publisert:  

Hvor ofte kommer det faktura på eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune?

Fakturaene for eiendomsskatt sendes ut to ganger i året. Dette er vedtatt av kommunestyret. 

1. termin er første halvår, den sendes ut i april/mai og har betalingsfrist 1. juni.
2. termin er andre halvår, den sendes ut i september/oktober og har betalingsfrist 1. november.

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen på telefon 63 85 25 00.

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer. 

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan gjøres her.

Hvordan klage på formuesgrunnlaget? 

Formuesgrunnlaget er fastsatt av Skatteetaten, og klager må tas direkte med dem. Klage på ligningen kan gjøres elektronisk via Skatteetaten og Altinn.  Eller sende brev til Skatt Øst, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. I 2018 brukes verdier fra 2016.

Hva er klagerfristen?

Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelista er lagt ut til offentlig ettersyn eller at skatteseddelen er sendt ut.

Selv om du klager må kravet betales ved forfall. Ved medhold i klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Hva er skattetaksten?

Kommunestyret har bestemt at eiendomskatten for 2018 er 2 promille av taksten på eiendommen, og at boliger skal takseres med utgangspunkt i formuesgrunnlaget. Jf. Eiendomskatteloven §8 C-1.

Hva  skal ilegges eiendomsskatt?

Boligeiendommer, fritidseiendommer, våningshus på gårdsbruk og bebygd tomt som ikke blir benyttet til næringsformål.

Hva skal ikke ilegges eiendomsskatt?

Næringseiendom, verk og bruk.