Gå til innhold Gå til navigasjon

Klage ved taksering

Publisert:  

Klage på eiendomsskatt sendes skriftlig til Aurskog-Høland kommune innen 6 uker etter mottak av skatteseddelen.

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, har du anledning til å klage. Klagen må
dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil (f.eks. areal), bør det som
utgangspunkt legges frem godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet (sone, indre og ytre faktor i takseringsreglene), ber vi deg om å konkretisere hva du klager over, og begrunne det så godt du kan.
Vi ber om at klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer (og eventuelt feste- og
seksjonsnummer). I tillegg ber vi om at det oppgis et telefonnummer du kan treffes på.
Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til klagenemnda. Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst. Selv om du klager på eiendomsskattetaksten skal fakturaene betales. Ved medhold i klage, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Slik klager du

Eiendomsskattekontoret har adresse:

Aurskog-Høland kommune

Eiendomsskattekontoret    

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

Tlf.: 63852500

Epost: eskatt@ahk.no