Gå til innhold Gå til navigasjon

Brukerstyrt personlig assistanse

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Målgruppe

- Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)

- Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 

- Familier med barn som er funksjonshemmet

Søknadsskjema

Søknadskjema helse og omsorg