PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Familiestøtte: Home-Start Familiekontakten

Aurskog-Høland er med i et støtteprogram for familier som heter Home-Start Familiekontakten (HSF). Det er et frivillig familiestøtteprogram, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Behovene hos familiene varierer, og familiene som får hjelp fra HSF har minst ett barn under skolepliktig alder.

Hensikten med Home-Start Familiekontakten(HSF) er å forebygge utvikling av belastninger og stress i familier, støtte dem på det de mestrer og avlaste familien etter behov. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. 

HSF sin visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvillkår. Dette er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi.

Ideen bak Home-Start er at familiene jevnlig får en likeverdig person hjem til seg som kan være en god støttespiller, samtalepartner, avlaste praktisk og styrke foreldrene. Den frivillige må selv ha foreldreerfaring eller annen erfaring med barn. De frivillige kalles familiekontakter. De må delta på forberedelseskurs, samt levere politiattest og signere taushetserklæring før de kan starte som familiekontakt. Som familiekontakt er man 2-4 timer i uka hjemme hos familien i en periode, hovedsakelig 6 måneder. Familiene definerer selv hva de trenger støtte. 

Bli familiekontakt 

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.  

Her kan du lese mer om hva det vil si å være familiekontakt: 

Til frivillige i Home Start (homestartnorge.no) 

Lyst til å være med å utvikle et viktig tilbud til småbarnsfamilier i Aurskog-Høland?   

Aurskog-Høland frivilligsentral eller på Home-Start

Ta gjerne kontakt med koordinator Lene Hoff Holmedahl

tlf: 457 23 595
mail: lene.hoff.holmedahl@ahk.no  

Følg oss!  

Facebook: Home-Start Familiekontakten Aurskog-Høland 

Instagram: homestart_ahk  

Sist endret: 19.10.2021