PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjemmeundervisning

Du kan undervise dine barn hjemme hvis du mener at dette er best ut fra ideologiske, religiøse eller livssynsmessige grunner.

Vi fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene. Vi kan også kalle inn barnet eller ungdommen til spesielle prøver.

Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, er vi forpliktet til å kreve at barnet begynner i vanlig skole.

Vær oppmerksom på dette:

  • Elever som mottar hjemmeundervisning har ikke rett til spesialundervisning.
  • Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell.
  • Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.
Vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter.

Du kan ikke undervise andre barn enn dine egne. Dersom du underviser andres barn, er dette skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

 

LES OGSÅ:

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Sist endret: 03.03.2020