PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Være med å bestemme

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

De skal hele tiden ha informasjon om skolemiljøet og de har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Så tidlig som mulig skal råd og utvalg i skolen tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak.

Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foreldre/foresatte snarest mulig få beskjed om det.

Ved hver skole skal det være:

  • Samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • Skoleutvalg (den videregående skolen)
  • Elevråd (begge skoleslag)
  • Foreldreråd (grunnskolen)

 

Aurskog-Høland kommune har ansvaret for grunnskolen.

Akershus fylkeskommune har ansvar for videregående skole.

I Aurskog-Høland finnes det også et kommunalt foreldreutvalg med representanter fra skolenes foreldreutvalg. Skolefaglig rådgiver sitter som kommunens kontaktperson i dette utvalget. Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Les mer om:

Klage på manglende elevmedvirkning

Samarbeidet mellom hjem og skole

Sist endret: 03.03.2020