PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IST - skoleadministrativt system

Aurskog-Høland kommune bruker IST som skoleadministrativ system. IST gir foresatte oversikt over barns tilknytning til skolen.

For elever på ungdomstrinnet gir systemet også oversikt over karakterer og anmerkninger.

Foresatt-pålogging

Endre personopplysninger
Vi minner om at eventuelle endringer i telefonnummer og epost-adresse registreres av foresatte selv, direkte inn i systemet.
Vi er avhengig av å ha disse detaljene for å kunne kommunisere med dere foresatte.

Når du er innlogget ser du en oversikt som viser ditt navn og navnet til de elevene du har tilgang til.
For å endre dine opplysninger:

 • klikk på navnet ditt
 • klipp på «personinfo/kontaktinfo».
 • Klikk deretter på «blyant»-ikonet for å kunne redigere et felt.
 • Husk å lagre.

Skolerute

 • Klikk på ett av barna du har tilgang til
 • Velg menypunktet «kalender/aktiviteter og hendelser»

Meld inn heldagsfravær og timefravær for en elev

 • Klikk på ett av barna du har tilgang til
 • Velg menypunktet «fravær/registrere fravær».
  • For å registrere heldagsfravær, klikk i feltet «heldag». Hvis fraværet ikke gjelder dagens dato, endrer du dato i feltene «startdato» og «sluttdato». OBS! Skriv inn en kommentar om hva fraværet gjelder! Lagre.
  •  For å registrere timefravær, velg riktig dato i feltene «startdato» og «sluttdato». Velg klokkeslett ved å bruke scrollefunksjonen eller ved å skrive rett i feltene «starttid» og «sluttid». OBS! Skriv inn en kommentar om hva fraværet gjelder! Lagre. (Det er ikke mulig å registrere fravær tilbake i tid.)

VIKTIG: Ferier (fri mer enn 2 dager) må fortsatt søkes skriftlig til skolen!


Se sammendrag av elevens fravær
Gå til neste side med pilknapp mot høyre (klikk på pil mot venstre for å gå tilbake til registreringsbildet)

Karakterer

 • Klikk på ett av barna du har tilgang til,
 • Velg menypunktet «fag».
  Her vil du se elevens halvårskarakterer og/eller standpunktkarakterer, når disse er publisert.

Timeplan og anmerkninger

 • Klikk på ett av barna du har tilgang til og velg menypunktet «timeplan». (Klikk evt. på «profil» øverst i høyre hjørne hvis du ønsker å endre visningsspråk).
 • Gå til menypunktet «i dag» for å se dagens timeplan.
 • Under menypunktet som ser ut som en bok («mine data»), vil du se barnets merknader (anmerkninger/prikker).

Kommunikasjon
Beskjeder til skolen som gjelder andre ting enn fraværsmelding og/eller SFO, skal sendes pr. SMS.

 • Telefonnummer er 594 47 011.
 • Meldingen må startes med KODE for den lærer meldingen skal til. (Se eget ark under aktuell skole)

------

Elevene logger seg inn på https://ahk.no.ist.com/student via sin Feide-konto

Sist endret: 21.05.2021