PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innbyggere i risikogruppene 18-64 år

Vi har nå påbegynt vaksinering av gruppe 4 og 4b = alder 18-64 med underliggende sykdommer. Denne gruppen vil vaksineres parallelt med innbyggere i alder 65-74.  Vi forholder oss til folkehelseinstituttet sin prioriteringsliste.

Folkehelseinstituttet sin prioriteringsliste: 

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper  
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper  
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp  
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (moderat forhøyet risiko)  
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (moderat forhøyet risiko) 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (moderat forhøyet risiko) 
  8. Alder 55-64 år  
  9. Alder 45-54 år 

Det er også gjort en prioritering når det kommer til underliggende sykdommer/tilstander, den kan du lese i sin helhet på FHI sin hjemmeside

For at kommunen skal få en oversikt over hvem som befinner seg i de ulike gruppene er følgende gjort:  

Fastlegene leverer to lister hver. Den ene inneholder innbyggere/pasienter med høy risiko, disse skal vaksineres i pkt. nr 4.

Den andre lista inneholder innbyggere/pasienter med moderat risiko. Denne lista deles inn etter alder, og personene innpasses i gruppe 5,6 og 7. 

Listene er ikke korrigert for om pasientene bor på sykehjem, i omsorgsbolig, annen institusjon eller om de nylig har gått bort. Det kan derfor dessverre  forekomme at det sendes ut brev til innbyggere som ikke skulle hatt det – det beklager vi! 

Aurskog-Høland kommune vil få beskjed fra nabokommunene om innbyggere med risikofaktorer som har fastlege i annen kommune. Disse skal inn på listene våre for hhv. pkt. 4,5,6 eller 7.    

Når det som er skissert ovenfor er gjort vil du bli kontaktet for vaksinering.  Det kan være at kommunen sitter med mangelfull informasjon på enkelte innbyggere, vi ber derfor om at du tar kontakt med din fastlege dersom du befinner seg i en av gruppene nevnt ovenfor om du i løpet av mai ikke har fått brev/innkalling til vaksinering. Fastlegekontorene vil deretter kontakte kommunen slik at du mottar vaksinetilbud.  

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge.

Du skal ta vaksinen i din hjemkommune, der du er folkeregistrert.    

Sist endret: 06.05.2021