Gå til innhold Gå til navigasjon

Terskelverdier

Publisert:  Av: epieditor

En terskelverdi er et begrep som gjerne brukes i tilknytning til en betingelse. Generelt er det slik at dersom en terskelverdi overstiges, innfris en eller annen betingelse.

Kjøp av varer og tjenester til kommunen:

Innkjøp mellom Kr. 10.000 og Kr. 500.000 skal kommunen invitere min. 3 leverandører til konkurranse.

Innkjøp mellom  Kr. 500 000 og Kr. 1.600.000 skal  kunngjøres på www.doffin.no.   Kunngjøringen er synlig i Norge

Innkjøp over Kr 1.600.000 kunngjøres i hele Europa på www.doffin.no

 

 Terskelverider for bygg og anlegg, se link på høyre side