Gå til innhold Gå til navigasjon

Forskuddsskatt

Publisert:  Av: sottesen

Dersom du er selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak), skal forskuddsskatt betales.

Dette gjelder også dersom du er deltaker i et ansvarlig selskap, og forventer andel av skattbart overskudd fra selskapet.

Det er skattekontoret som fastsetter forskuddsskatten. Skatten blir normalt utskrevet i 4 like terminer, med forfall 15.03, 15.05, 15.09 og 15.11., og blir beregnet på bakgrunn av det sist kjente ligningsresultatet.

Har du nettopp startet næringsvirksomhet, må skattekontoret få melding om hvor stort overskudd/næringsinntekt som forventes, slik at forskuddsskatt kan utskrives.

Dersom forskuddsskatten ikke er riktig beregnet, må søknad om endring av forskuddsskatten sendes til skattekontoret. Skjema, for endring av forskuddsskatten, kan hentes på Skatteetaten. Man kan også gjøre endringen elektronisk via altinn.no

Ved utelatt betaling, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring, og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.