Gå til innhold Gå til navigasjon

Restskatt

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Restskatt oppstår fordi du har betalt for lite skatt for det aktuelle inntektsåret.

Restskatt over kr 1.000,- forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt: 6345.06.02215. Man må benytte seg av KID-nummer ved betaling av skatt.

Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring, og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

En eventuell klage skal rettes til Skatt Øst (skattekontoret). Fristen for å klage på likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt til skattyter.

Skatten skal betales til forfall selv om den er påklaget.