Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er biologisk mangfold?

Publisert:  Av: sottesen

Biologisk mangfold er alt liv rundt oss i alle former og størrelser, og er en av bærebjelkene på jordkloden.

Ved å ta vare på det biologiske mangfoldet, sammen med lufta, jorda og vannet, sikrer vi livsgrunnlaget for oss og de neste generasjonene.

I Naturmangfoldloven har det biologiske mangfoldet hjemlet lovbeskyttelse.

Les mer om truede og sårbare arter og den norske rødlista på Artsbanken, samt om biologisk mangfold hos blant annet Miljødirektoratet og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)