Gå til innhold Gå til navigasjon

Miljømerker

Publisert:  Av: ocostreng

Aurskog-Høland kommune har ingen rolle i å reklamere for en merkeordning framfor andre, men vi har et ansvar for å informere. Merker er et viktig vektøy for å kunne velge riktig når man handler, sjøl om man ikke har all kunnskapen om det man handler.

Vi ønsker å informere om hva som kan være farlig og ikke. Miljødirektoratets egen nettside ErDetFarlig, gir god og nyttig informasjon om  om miljømerker, samt helse- og miljøskadelige stoffer. Det er ofte en påstand at det "florerer" med miljømerker, og at "merkejungelen" er lett å gå seg bort i. Derfor ønsker Aurskog-Høland kommune å peke på to miljømerkeordningene som til sammen omfatter så og si alle typer varer og tjenester, og dekker hensynet til både naturmiljø, mennesker og dyr. Disse to miljømerkene er Svane-merket (varer og tjenester, men ikke mat- og drikkevarer) og Ø-merket (mat- og drikkevarer). Et tredje miljømerke er FairTrade-merket som supplerer de to nevnte, spesielt når produktene det er snakk om kommer fra land der arbeidsbetingelser og menneskerettigheter ikke alltid er fulgt opp i tilstrekkelig grad.