Gå til innhold Gå til navigasjon

Å lykkes med inkludering

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig å skape et inkluderende samfunn med plass for alle. I januar snakket rådmann Inger Hegna om hvordan man skal lykkes med inkludering i arbeidslivet.

– Utenforskap angår oss alle. Å sørge for at alle er inkludert er samfunnets ansvar i samarbeid og deltakelse med den det gjelder. Her spiller kommunene en viktig rolle, sier rådmann Inger Hegna.

Foredraget ble holdt på et formiddagsseminar arrangert av Kommunenes Interesseorganisasjon. Her ble det presentert forsknings- og fagrapporter, og gode grep for å lykkes med integrering og deltakelse i arbeidslivet.

Innovasjonsprosjekt

Hegna snakket om innovasjonsprosjektet «Rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet», som hun jobbet med i sin tidligere stilling i Agenda Kaupang. Her ga hun et innblikk i metoder for hvordan kommunal sektor kan rekruttere personer som står på utsiden av arbeidslivet til ordinært arbeid. Hun deltok i tillegg på panelsamtale om hvilke grep kommunesektoren må ta fremover.

– Det man ser er at det må være en driv fra arbeidsgivere for å inkludere. I min stilling er jeg den øverste lederen i kommunen. Jeg har et sterkt og stort og viktig arbeidsgiveransvar. Det betyr at jeg må være opptatt av dette, sier Hegna.

I bevegelse

Kommunene følger innbyggerne gjennom hele livet. Dette spennet viser alle områdene kommunene bidrar på, men også hvor stort potensial kommunene som arbeidsgivere har. Hegna snakket om metoder for å rekruttere personer på utsiden av arbeidslivet, og hvordan man kan rekruttere dem inn i ordinær jobb i kommunesektoren.

– Jeg ser som rådmann at ting er i bevegelse. Digitalisering som et område for eksempel, inneholder blant annet velferdsteknologi, og vil kreve en annen kompetanse enn det vi historisk har hatt i kommunene. Samtidig ser vi at det handler mye om vilje og ønske om å lykkes, sier Hegna.