Gå til innhold Gå til navigasjon

Aurskog-Høland kommunes lokale ulvefond

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Aurskog-Høland kommune har, som en av flere kommuner innenfor ulvesona, fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen vil med dette åpne for å søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 1. mars, og søknad sendes enten via e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Sektor samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Se retningslinjene for det lokale ulvefondet i Aurskog-Høland kommune for ytterligere betingelser. 

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv, i henhold til Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Tiltak

Fondet kan eksempelvis dekke kostnader til tiltak innen følgende områder:

Beskyttelse av husdyr

  • rovdyrgjerder til f.eks. småfe, storfe, hunder
  • beskyttelsesvester til hunder

Lokal praktisk forvaltning 

  • innkjøp av utstyr, organisering og gjennomføring av skadefelling og lisensjakt

Andre fysiske tiltak

 

Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner, samt kommunen selv, kan søke om midler fra fondet.