Gå til innhold Gå til navigasjon

Dette behandles i formannskapet

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Mandag er det duket for formannskapsmøte. På sakslista står blant annet tertialrapport 2. tertial, helsekoordinatorstillinger og salg av heliumballonger. Er det noen saker du er nysgjerrig på?

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 15.10 klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.

Det er mange saker som skal behandles på mandagens møte:

Dette er sakene

 • 100/18 - Tertialrapport 2.tertial 2018
 • 101/18 - Helsekoordinatorstillinger
 • 102/18 - Folkehelse
 • 103/18 - Alkoholpolitiske retningslinjer for Aurskog-Høland kommune
 • 104/18 - Endring av Forskrift om salg av øl i Aurskog-Høland kommune
 • 105/18 - Utredelse av prisforholdet mellom klubbene og Bjørkebadet
 • 106/18 - Salg og bruk av heliumballonger ved kommunale eiendommer
 • 107/18 - Utviklingsanalyse for bybåndet og forholdet til nedre Romerike
 • 108/18 - Representantskapsmøte Romerike Krisesenter IKS
 • 109/18 - TV-aksjon 2018 - Kirkens Bymisjon - søknad om bidrag
 • 110/18 - Påskjønnelse til ansatte med 25 års tjeneste
 • 111/18 - Endring av adressenavn - på grunn av kommunesammenslåingen
 • 112/18 - Eventuelt i formannskapet 15.10.18

Fullstendig saksliste finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 22. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres via KommuneTV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.