Gå til innhold Gå til navigasjon

Innovativt bibliotek

Publisert:  Av: espenbrathen

Biblioteket i Aurskog-Høland går nye veier for å øke lesegleden for barn og ungdom. Nå får de oppmerksomhet i bibliotekmiljøet nasjonalt.

Har du hørt om Snapchat? Kanskje ikke alle har hørt om det, men for ungdom har det blitt en viktig kommunikasjonskanal. Man tar et bilde, legger til noen få ord og sender det til de som følger. Du får se bildet i noen sekunder før det forsvinner. Rask og enkel kommunikasjon. For biblioteket har det gitt en mulighet til å treffe de yngre potensielle brukerne. Bibliotekar Marita Grønlund har flere ganger presentert satsingen for andre biblioteker og i foredrag. Den nye Folkebibliotekloven sier at bibliotekene skal «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling». Hvordan har biblioteket løst dette?

- Det er dette spørsmålet vi har stilt oss. Arbeidet med sosiale medier har fått mye oppmerksomhet i det siste, særlig bruken av snapchat. Vi er blant de første bibliotekene som bruker dette mediet. Marita har tatt tak i dette og utviklet det på en måte som vekker interesse i bibliotekmiljøet. En ildsjel som henne er gull verdt, sier biblioteksjef Marianne Mørch Gran.

- Bibliotekets bruk av Snapchat er nyskapende og til stor inspirasjon for andre bibliotek. Snapchat-kommunikasjon innebærer ofte visuell en-til-en-kommunikasjon, en form særlig de unge har omfavnet. Tilstedeværelse og god Snap-bruk gir dermed biblioteket mulighet for både å treffe en målgruppe de kanskje ellers sliter med å treffe, samt bygge relasjoner til brukerne mellom de fysiske besøkene i biblioteket, sier Svein Tore Marthinsen. Han har, sammen med BI-lektor Cecilie Staude, skrevet boken «Sosial kommunikasjon» og bruker ofte Aurskog-Høland som eksempel til etterfølgelse i sine foredrag om sosiale medier.

Møteplass

Biblioteket skal fungere både som møteplass, kulturarena og et sted å hente informasjon, i tråd med visjonen, «Aurskog-Høland bibliotek – bygdas felles rom for kunnskap og kultur».Utfordringen er å utvikle tilbudet for barn og ungdom. Det er veldig viktig fordi Aurskog-Høland vanligvis scorer lavt på lesing i nasjonale prøver.

- For at folk skal komme til biblioteket, så må biblioteket komme til folk. Formidling av litteratur trenger ikke bare foregå i biblioteket. Bibliotek som tar i bruk digitale og sosiale medieverktøy på en god måte, vil erfare at formidlingen vel så gjerne kan foregå her. En miks av tradisjonelle og nye kommunikasjonskanaler fungerer godt for å treffe ulike brukergrupper. Samtidig er det slik at tilstedeværelse ikke er nok i seg selv, det må kommuniseres et innhold som er godt og som folk opplever er relevant, framholder Marthinsen.

- Vi ønsker å fokusere på litteraturformidling både i det fysiske biblioteket og digitalt, sier Mørch Grahn.

 - Vi må nå folk der de er, det være seg på Facebook, Instagram eller Snapchat. Vi merker at lånerne våre, unge som eldre, setter pris på anbefalinger, lesetips og en litterær samtale, rett og slett. Vi kan "framsnakke" de mer ukjente utgivelsene som ikke får den oppmerksomheten som Nesbø og Lindell automatisk får, skyter Grønlund inn.

God utlånsvekst

Fokuset har gitt resultater. Siden 2005 og frem til nå har de en økning på 54 prosent på utlån. Det er blant de beste økningene i Akershus.

- Dette har sammenheng med flyttingen til sentrumsnære lokaler. Vi har også lagt vekt på å være et formidlingsbibliotek, sier Marianne, som til tross for lavere bemanning enn landssnittet klarer å holde god aktivitet og utvikling. – Dette lar seg bare gjøre fordi vi har engasjerte, kompetente og fleksible medarbeidere, sier Marianne

- Vi skulle selvfølgelig hatt mer ressurser, fordi vi ser at vi i enda større grad kan sette i gang tiltak som gjør at barn og ungdom leser enda mer. Et enda tettere samarbeid med skolene hadde gjort at vi kunne stimulere de yngre til å lese enda mer, forklarer Marita.

God lesekompetanse er grunnleggende i dagens utdanningssamfunn. For å skaffe barna dette må de rett og slett bare lese mer. Om de leser tegneserier eller bøker har ingen betydning, så lenge de leser.

- Alle må få lov til å begynne et sted. Og der kommer vi bibliotekarer inn. Vi står klare med en hel masse av forslag til de som er interessert i å utvikle leseglede og -kompetanse. Vi er flinke på å koble riktig bok til riktig låner, avslutter Marita


Aurskog-Høland bibliotek finner du på snapchat under navnet «AHbibliotek», Instagram under «aurskogholandbibliotek», og selvfølgelig på Facebook. Ønsker du å få jevnlige oppdateringer av litteratur og arrangementer på din telefon, anbefaler Marita at du legger dem til. - Vi prøver å anbefale noe for alle.