Gå til innhold Gå til navigasjon

Dette skjedde på kommunestyremøtet

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Gikk du glipp av kommunestyremøtet? Her får du de mest omtalte sakene!

På grunn av tekniske problemer etter helgens strømbrudd ble dessverre ikke mandagens kommunestyremøte tatt opp. Her får du et kort referat.

Nytt navn

Sak nummer to på kommunestyremøtet var navn på den nye kommunen, når Aurskog-Høland og Rømskog slår seg sammen. Saken skapte debatt, flere politikere var på talerstolen, og det ble fremmet to forslag: Formannskapets innstilling, som var Aurskog-Høland, og Høland.

Begrunnelsen for Høland som nytt kommunenavn var som følger:

Høland var kommunenavn fra formannskapsloven kom i 1837 og gjennom hele resten av 1800-tallet for de tre kommunene som senere skulle deles i Setskog, Nordre Høland og Søndre Høland kommune. Som nytt kommunenavn for nye Aurskog-Høland og Rømskog foreslås «Høland».

Vi ønsker symbolet i Rømskogs nåværende kommunevåpen, tømmersaksa som kommunevåpen i den nye kommunen.

Forslaget fikk 7 stemmer, Krf 2, H 2, Frp 3 og falt mot 28 stemmer, AP 15, Frp 5, SP 4, H 2, SV 1, MDG 1.

Det var kommunenavnet Aurskog-Høland som fikk flest stemmer, og vedtaket i kommunestyret ble som følger:

Navnet på den nye kommunen blir «Aurskog-Høland».

Kommunevåpenet til den nye kommunen blir nåværende kommunevåpen til Rømskog kommune dersom Aurskog-Høland velges som navn på den nye kommunen.

Forslaget fikk 31 stemmer, AP 15, Frp 8, SP 4, H 2, SV 1, MDG 1, og vedtatt mot 4 stemmer, Krf 2, H 2.

Dersom de to kommunene ikke blir enige, blir det opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner (H) å bestemme navnet på den nye kommunen. Det vil bli gjort i løpet av 2017.

Språkrådet har tidligere kommet med en uttalelse. Se hva de gikk for!

Valg knyttet til lokalisering og økonomisk mandat for Løken barnehage

To alternativer ble diskutert på møtet: Formannskapets innstilling, som ønsket å bygge barnehagen på Høland stadion, og rådmannens innstilling, som går for å bygge ny barnehage på eksisterende barnehagetomt, på boligfeltet Prestegårdshagan. 

Det var en engasjert debatt, og mange politikere tok ordet.

De to alternativene ble under votering satt opp mot hverandre.

Rådmannens innstilling fikk 18 stemmer, AP 5, Frp 5, Krf 2, SP 4, SV 1, MDG 1 og vedtatt mot 17 stemmer, AP 10, Frp 3, H 4.

Vedtak

  1. Barnehagen bygges på eksisterende barnehagetomt.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide og gjennomføre konkurranse for anskaffelse av Løken barnehage. Barnehagen skal bygges som en 6 avdelings barnehage.
  3. Prosjektet tildeles et styringsmål på NOK 40.000.000,- inkl. MVA. Styringsmålet omfatter entreprisekostnader, byggherrekostnader spesifisert i sakspapirene og et risikopåslag på begge foregående poster.
  4. Prosjektet skal ferdigstilles i 2019.
  5. Dersom prosjektets kostnader overstiger styringsmålet, skal økonomien i prosjektet behandles.

Referat fra alle sakene finner du her