Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunereformen: En historisk dag

Publisert:  

Intensjonsavtalen er et faktum etter omfattende forhandlinger og begge parter er godt fornøyd. Nå er det opp til kommunestyrene om det blir en sammenslåing eller ikke. 

Solen var fremme og signaturene til ordførerne i Aurskog-Høland og Rømskog kommune satt løst. Dette var en banebrytende dag for begge kommunene i det man signerte en intensjonsavtale. Det har vært tre klare målsetninger for denne avtalen:

  • Skape en moderne og attraktiv kommune 
  • Ta vare på natur- og kulturarv
  • Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud.

HER KAN DU LESE INTENSJONSAVTALEN

Begge ordførerne er meget godt fornøyd med intensjonsavtalen..

- Dette er en historisk dag. Vi underskriver en intensjonsavtale om sammenslåing av Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune, sier ordfører Roger Evjen (Ap). 

- Vi sitter i dag med en avtale mellom Rømskog og Aurskog-Høland kommune som vi politisk oppnevnt forhandlingsdelegasjon stiller oss bak. Det har alltid vært tette bånd mellom Rømskog og Aurskog-Høland noe som nok har vært viktig for at denne prosessen startet. 

- Jeg vil takke for en hyggelig, konstruktiv og krevende prosess - som har endt opp med en intensjonsavtale som delegasjonene kan stille seg bak.

Ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg, er også meget godt fornøyd med resultatet man har forhandlet seg frem til. 

- Vi har kommet ut med en meget god intensjonsavtale som jeg stiller meg bak og mener er det beste for innbyggerne, sier ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) i Rømskog kommune. 

Signeringene på nært hold

Signering av intensjonsavtale mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Foto: Steinar Ottesen.

Signering av intensjonsavtale mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Foto: Steinar Ottesen

Signering av intensjonsavtale mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Foto: Steinar Ottesen.

Signering av intensjonsavtale mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Foto: Steinar Ottesen.

Prosessen

Samtalene mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune startet i januar og ble sluttført mandag 11. april. Hver kommune har utpekt et forhandlingsutvalg som har sittet i førersete for arbeidet. Rådmennene har hatt ansvaret for det administrative arbeidet og koordineringen. Intensjonsavtalen er beslutningsgrunnlag for vedtak om eventuell sammenslåing av Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Ved et positivt vedtak i begge kommuner, skal intensjonsavtalen være det styrende dokumentet for videre arbeid med kommunesammenslåingen.

Veien videre

Det vil være et åpent møte mandag 25. april kl. 18.00 på rådhuset hvor intensjonsavtalen blir presentert. Deretter skal det til politisk behandling i kommunestyrene hvor man vedtar om det blir en sammenslåing eller ikke. Beslutningen skal tas i Aurskog-Høland kommunestyre og i Rømskog kommunestyre 20. juni. Ved positive vedtak om kommunesammenslåing, vil det sendes en søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om etablering av ny kommune. Forutsatt godkjent søknad, tar Rømskog og Aurskog-Høland kommuner sikte på å slå seg sammen til en kommune ved konstituering etter kommunevalget i 2019.

HER KAN DU LESE INTENSJONSAVTALEN

Video og foto: Steinar Ottesen.