Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunestyret: Eiendomssalg, valgløfter og SFO-betaling

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag er det klart for kommunestyre. På sakslisten står blant annet salg av det gamle bankbygget på Hemnes, tertialrapport og valgløfter. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak live!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 17. juni, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.

Tertialrapport

Formannskapet skal behandle tertialrapport for 1. tertial 2019. Tertialrapporten bygger på budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022. Tertialrapporten finner du her. Det rapporteres på følgende områder:

 • Sammendrag
 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens sektorer og staber

Alle sakspapirene finner du her.

Salg Bråtevangveien 1

Kommunestyret skal mandag ta den endelige avgjørelsen om salg av det gamle bankbygget i Bråtevangveien 1 på Hemnes. Hovedregelen er at kommunen ikke kan selge eiendeler til næringsdrivende under markedspris, fordi dette vil utgjøre ulovlig statsstøtte etter EØS-loven. Saken fremmes på nytt på grunn av forslag til nye løsninger på salg av eiendommen, som kan gjennomføres uten å komme i konflikt med EØS-regelverket.

Rådmannen fremmet følgende alternativer:

 • Kommunen kan etterleve vedtaket fra kommunestyret i mars om salg av eiendommen på det åpne markedet, med en eventuell fordeling av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet på Hemnes.
 • Kommunen kan legge salg av eiendommen, slik den fremstår i dag, i bero i påvente av et salg på et senere tidspunkt.
 • Kommunen kan legge eiendommen ut for salg i det åpne markedet med et rivningspåbud, noe som vil kreve en alternativ løsning av Husfliden som leietaker. Dersom eiendommen skal selges med et rivningspåbud vil det være behov for å gjennomføre en ny verditakst på eiendommen. Det er da en risiko for at eiendommen vil få en verditakst langt under det kommunen i sin tid betalte for eiendommen.

Formannskapet vedtok forrige uke å legge ut bankbygget for salg på det åpne marked, med et påbud om at det skal rives. Det ble stilt spørsmål om leiekontraktene. Disse sjekkes ut før denne saken kommer opp i kommunestyret. Det er Hemnes husflidslag som leier lokaler i det gamle bankbygget. Den endelige avgjørelsen tas i kommunestyret i dag.

Sakspapirene finner du her.  

Valgløfter

Det nærmer seg valg og valgkamp. KS har gjennom en rapport avdekt at 43% av alle norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten av de som har opplevd dette sier samtidig at de har vurdert å trekke seg med bakgrunn i opplevelsen. I forbindelse med feiringen av at det er 100 år siden alle fikk stemmerett, har KS tatt initiativ til en kampanje for å løfte demokratiet. Dette skjer gjennom KS sitt valgløfte, som ordfører nå tar initiativ til å støtte opp omkring også i Aurskog-Høland kommune. Hovedpunktene er som følger:

 • I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.
 • Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.
 • Vi forventer: At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.
 • Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

Sakspapirene, og alle valgløftene, finner du her. Mer om valget finner du her.

SFO-betaling

Kommunestyret skal i tillegg behandle flere interpellasjoner. En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant overfor ordføreren.

Blant annet kommer det en interpellasjon fra Arbeiderpartiet om vurdering av redusert kostnad for SFO-plass og gratis skolemåltid. Arbeiderpartiet ønsker å se på muligheten for å tilby gratis SFO-plass til alle førsteklassinger, og muligheten for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for elever i grunnskolen. De ønsker først å teste dette ut i ungdomsskolen.

Partiet ønsker at rådmannen utreder saken, og ser på kostnader og konsekvenser ved å innføre disse to tiltakene.

Hele interpellasjonen finner du her.

Tidligere møter

Det er også et arkiv for tidligere møter.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.