Gå til innhold Gå til navigasjon

Kurs i depresjonsmestring

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Kommunen arrangerer Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) i høst. Dette er et lavterskeltilbud til våre innbyggere.

Kurs i mestring av depresjon er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

 • Et nytt KiD-kurs starter opp 15. oktober 2019. Er dette noe for deg?

10 prosent av alle menn og 24 prosent av alle kvinner har hatt en alvorlig depresjon i løpet av livet. Ved depresjon endres måten du på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Noen vanlige tegn på depresjon

 • Nedstemthet.
 • Fravær av glede.
 • Tap av energi.
 • Mindre kontakt med andre.
 • Tanker om skyld og verdiløshet.
 • Søvnproblemer.
 • Grubling.
 • Konsentrasjonsvansker.

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten. På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Påmelding

Kommunen skal nå i gang med nytt kurs. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, hvor de fleste viser betydelig reduksjon i symptomer. Kursledere er spesialsykepleier og psykolog:

Rebin Badkan, telefon 94146217 e-post: rebin.badkan@ahk.no                          
Tine Kristin Myksvoll, telefon: 90163945, e-post: tine.kristin.myksvoll@ahk.no

 • KiD-kurs starter: 15.10.2019, og holdes på tirsdager
 • Tid: 13.30-16.00
 • Sted: Helsehuset på Bjørkelangen
 • Kursavgift er 550 kroner, dette dekker kursmateriell og enkel bevertning, selve kurset er gratis. Faktura vil bli sendt.

Påmeldingsfrist: 30. september 2019.

Mer informasjon om Kurs i Mestring av Depresjon finner du her, og her.

Brosjyre