Gå til innhold Gå til navigasjon

Mer penger til kommunale tjenester

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Rådmannens budsjettforslag for 2018 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland. Kommunen har en rimeligere drift enn de fleste andre kommuner, men nå økes driftsrammen til tjenestetilbudene.

Rådmannens budsjettforslag for 2018 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland. Kommunen har en rimeligere drift enn de fleste andre kommuner, men nå økes driftsrammen til tjenestetilbudene.

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018-2021 er nå klar, og den inneholder flere gode nyheter.

– Vi har levert god kvalitet for en rimelig penge. Nå trenger vi å styrke tjenestetilbudet. Denne økonomiplanen gir en betydelig styrking av sektorene, både av nåværende og nye tjenestetilbud, sier Siri Hovde, rådmann i kommunen.

Mer penger til barn og helse

Tertialrapporter og KOSTRA-tall viser at det er behov for å øke budsjettrammen til tjenester.  Vekst i frie inntekter og en effektiv drift gir rom for det, og rådmannen foreslår at følgende områder får tildelt mer midler til drift:

  • Barnevern
  • Sykehjemstjenesten
  • Tjenesteområdet nedsatt funksjonsevne
  • Tjenester i nytt helsehus

Til sammen foreslår rådmannen at driften skal styrkes med 32 millioner kroner.

Store investeringer utvikler tjenestetilbudet

Tre store byggeprosjekter sluttføres i 2018 og neste år blir tjenestetilbudene i kommunen enda bedre.

– Ny skole med kultursal, helsehus og svømmehall er store investeringer, som vil øke kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne. Driftsutgiftene til kommunen øker, men byggene gir en betydelig styrking av tjenestetilbudet totalt, sier John-Ivar Udnesseter, økonomisjef i kommunen.

Digitalisering og innovasjon

Nasjonale føringer gjør at det blir strammere økonomi fremover. For å kunne opprettholde tjenestetilbudet og være like effektive i fremtiden, satser kommunen på digitalisering og innovasjon.

– Målet er at dette skalvære med på å sikre et tilstrekkelig tjenestetilbud, økt kvalitet og sikre effektive og brukervennlige løsninger sier Hovde.  

Ingen endring i eiendomsskattesats eller bunnfradrag

Rådmannen foreslår ingen økning av promillesats eller endring av bunnfradrag for eiendomsskatten i økonomiplanperioden. For boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten, vil det likevel kunne bli noe endring i eiendomsskatten.

De fleste gebyrer øker med 3-4 prosent.

– Men noen gebyrer vil også bli lavere, for eksempel feiing og vann, sier Udnesseter.

Fortsatt nøktern drift

Til tross for disse styrkingene er det fortsatt nøktern drift i kommunen i forhold til mange andre kommuner. De siste ti årene har kommunen hatt gode økonomiske resultater med god økonomisk kontroll.  

– Det har gjort at vi har bygget kapital og det gir oss et større handlingsrom.

Derfor har vi vært i stand til å ta de nye investeringer og komme med nye tjenestetilbud, forklarer Hovde.  

Økonomiplanen skal nå opp til politisk behandling. Budsjett/økonomiplan vil bli presentert i formannskapsmøte 6. november.

Her kan du se rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.