Gå til innhold Gå til navigasjon

Ny informasjon om kommuneplan

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Under kommunestyrets behandling av meklingsresultatet av kommuneplanen ble det vedtatt at plandokumentene skulle oppdateres og at gjenstående innsigelser sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Det forventes en endelig avgjørelse i løpet av 2020. De foreløpige plandokumentene inneholder endringer når det gjelder parkeringsbestemmelser, hensynssoner for flom, skred og energianlegg og vurderinger av naturfarer.

Da kommunestyret behandlet kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 25. mars 2019, forelå det innsigelser fra overordnede myndigheter til boligområder, parkeringsbestemmelser, vurdering av naturfarer samt manglende punkter i planbestemmelsene.

Vedtaket i kommunestyret omfattet derfor kun de deler av kommuneplanen der det ikke forelå innsigelser. Videre vedtok kommunestyret at kommunen skulle be om mekling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken for å løse innsigelsene. 

Mekling

Meklingen ble gjennomført 30. august 2019 uten resultater. I etterkant har kommunen, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Norges vassdrags- og energidirektorat kommet til enighet vedrørende innsigelsen knyttet til parkeringsbestemmelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og innsigelsen om manglende vurdering av naturfarer samt krav til utredning over eventuell ras- og flomfare i planbestemmelsene fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Innsigelsene er nå trukket.

Under kommunestyrets behandling av meklingsresultatet i kommunestyremøtet 28. oktober 2019, ble det vedtatt at kommuneplandokumentene skulle oppdateres og at gjenstående innsigelser sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Når departementet har avgjort saken, vil kommunestyret bli orientert og kommuneplandokumentene oppdatert. Kommuneplanen vil så kunngjøres etter § 11 – 15 andre ledd i Plan- og bygningsloven. Det forventes en endelig avgjørelse i løpet av 2020.

Oppdatert versjon

Den oppdaterte versjonen og vedlegg finner du her:

Oppdatert kommuneplan

Vedlegg til kommuneplan

De oppdaterte kommuneplandokumentene inneholder endringer når det gjelder parkeringsbestemmelsene (punkt 7.1.4 Krav til parkering i hoveddokumentet), hensynssoner for flom, skred og energianlegg (punkt 7.1.7 Hensynssoner i hoveddokumentet) og vurderinger av naturfarer (punkt 7.1 ROS analyse for naturfarer i vedlegget). 

Fortsatt innsigelser

Det foreligger fortsatt innsigelser på følgende områder:

  • Utvidelse av Festingsåsen, Bjørkelangen
  • Prestegårdsskogen, Aurskog
  • Harkerudåsen, Aurskog
  • Utvidelse av Lieråsen, Lierfoss
  • Lysakerjordet, Aurskog
  • Blakstad, Setskog
  • Utvidelse av Butjernkollen, Setskog
  • Utvidelse av Vestrengåsen, Momoen