Gå til innhold Gå til navigasjon

Formannskapmøte på mandag

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag er det duket for formannskapsmøte for nye Aurskog-Høland kommune. På sakslista står blant annet økonomiplan, fremtidig drift av Bjørkebadet og gratis SFO og skolemat. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se møtet live her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 18. november klokken 11.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Økonomiplan

Politikerne skal behandle økonomiplan for 2020-2023, og budsjett for 2020. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i nye Aurskog-Høland kommune. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bygger på intensjonsavtalens og kommuneplanens målsettinger.

– Vi presenterer et forsvarlig budsjett for 2020 og perioden frem til 2023 for den nye kommunen. Dette skal bidra til god tjenesteutvikling i årene som kommer, sier kommunedirektør Inger Hegna.

I den kommende økonomiplanperioden vil man se på dreining av flere tjenesteområder, som eldreomsorgen, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og familie- og barnevern. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak slik at de eldre kan leve lengst mulig hjemme. I barnevernet vil det bli en dreining mot tidligst mulig innsats og med fokus på å styrke hjemmet, og en reduksjon i plassering i eksterne institusjoner så langt det er mulig. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan finner du her. Sakspapirene kan du lese her.

Bjørkebadet

Formannskapet skal blant annet ta stilling til fremtidig drift av Bjørkebadet. Svømmehallen har nå vært åpen i ett år, og det ligger an til et besøkstall på cirka 52.000 besøkende i 2019. Det vurderes at Bjørkebadet er en stor suksess for kommunen, både for innbyggerne og gjestebesøkene.

Badet er et attraktivt tilbud med flotte fasiliteter, som gir innbyggerne og andre muligheter til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Badet er en sosial arena, og et lavterskeltilbud. Det er av stor betydning for å kunne gi grunnskoleelevene svømmeferdigheter, i tillegg til at det også gir muligheter for svømmekonkurranser. Det ligger imidlertid an til et driftsunderskudd for 2019.

Det legges frem to alternativ. Begge innebærer blant annet redusering av adminnistrative ressurser, gjennomgang av oppgaver og ressursbehov, og justering av åpningstid, men åpningstiden reduseres ytterligere i alternativ 2. Det forutsettes at besøkstallet ikke reduseres nevneverdig ved å redusere åpningstiden med 7 timer per uke, noe som bidrar til opprettholdelse av inntektene og folkehelseeffekten.

Alle tiltakene som foreslås, og alle sakspapirene, finner du her.

Gratis SFO og skolemat

Formannskapet skal i tillegg behandle svar fra rådmannen om redusert kostnad for SFO-plass og gratis skolemåltid. Arbeiderpartiet har ønsket å se på muligheten for å tilby gratis SFO-plass til alle førsteklassinger, og muligheten for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for elever i grunnskolen. De ønsker først å teste dette ut i ungdomsskolen. Partiet ba tidligere i år rådmannen utrede saken, og se på kostnader og konsekvenser ved å innføre disse to tiltakene.

– Det er foreløpig få evalueringer av løsninger knyttet til gratis SFO. I Nasjonal vurdering av SFO fra 2018 er det i hovedsak omtalt negative konsekvenser av gratisordninger. De økonomiske vurderingene viser i tillegg en betydelig inntektsreduksjon for kommunen, sier rådmannen i sin vurdering.

Rådmannen kan ikke se at kommunen er i en økonomisk situasjon hvor inntektsreduksjoner i denne størrelsesorden kan prioriteres. Hele saken kan du lese her.

Sakslisten

Det står mange andre saker på sakslisten til formannskapet mandag, blant annet evaluering av Inn på Tunet – dagtilbud, retningslinjer for særlig farlig skolevei, og utredning av mobbeombud for Aurskog-Høland kommune.

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 16. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati.