Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til digitale læremidler

Publisert:  Av: Raymond Hesthaug

Prosjekt Digi oppvekst søkte i høst om tilskudd til innkjøp av digitale læremidler, gjennom Utanningsdirektoratets satsningsområde «Den teknologiske skolesekken». Nå er svaret kommet og fasiten er 290.000 kroner til prosjektet.

– Dette er et stort løft for den digitale satsingen i Aurskog-Høland skolen. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med at vi får drahjelp av Utanningsdirektoratets (Udir) til å finansiere deler av nye lisenser, sier Grethe Rønning. 

Denne satsingen sikrer at alle elever gis de samme mulighetene for å kunne bygge digitale ferdigheter, oppleve tilpasset opplæring og at vi gir lærerne verktøy for å kunne drive relevant og god digital undervisning. 

Opprydding i digitale læremidler 

Vi har ryddet i jungelen av ulike digitale apper som kommunen har tilbydt elevene.  

 Tidligere har lisensene vært administrert på hver enkelt skole, nå adminnistrerer vi disse sentralt slik at vi er sikre på at alle får like digitale læremidler, sier Marianne Solberg Olufsen, prosjektleder for Digi Oppvekst. 
Foreløpig har elevene tilgang på Office 365, med Teams og OneNote som felles verktøy, samt Salaby og Multi smart øving for 1.-7.klasse for å nevne noen. De yngste elevene jobber i tillegg med apper som Clips, koding og Garageband på sine Ipader. 

Alle får 

Selv om det bare er tre skoler i kommunen som har fått 1:1 digitale enheter (IPad’er), vil de digitale lisensene tilbys alle elever. Det betyr at de kan brukes både på skolens PC’er og nettbrett,  og hjemmefra. De vil kunne benyttes i leksearbeid, for å øve  ferdigheter, og som en forsterkning av undervisningen som er gitt.