Gå til innhold Gå til navigasjon

Trafikksikker kommune

Publisert:  Av: Svein Hoelseth

Torsdag signerte Aurskog-Høland kommune en intensjonsavtale for å kunne bli godkjent som «Trafikksikker kommune».

Målrettet arbeid: Ordfører Roger Evjen og rådmann Inger Hegna signerer intensjonsavtalen.

Med intensjonsavtalen forplikter kommunen seg til å jobbe systematisk og målrettet med fokus på trafikksikkerhet i alle sektorer, for å oppfylle krav fra Trygg Trafikk og bli godkjent som «Trafikksikker kommune». 

Å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» betyr ikke at det ikke vil skje trafikkulykker i kommunen, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i kommunen.

Trafikksikkerhetsarbeidet

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet og har et stort ansvar for å forebygge ulykker. Arbeidet vil involvere kommunen som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvar for beboeres helse og trivsel. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Intensjonsavtalen er mellom Aurskog-Høland kommune, Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsutvalget i Akershus fylkeskommune. Avtalen forplikter Trygg Trafikk og Akershus fylkeskommune til å bistå kommunen med råd og veiledning i prosessen fram til søknad om godkjenning.

I Akershus fylke er følgende kommuner godkjent: Asker, Bærum, Nes, Nesodden, Rælingen og Ski. I Østfold fylke er følgende kommuner godkjent: Fredrikstad og Spydeberg.

Politisk forankring

Kommunens målsetting om å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» er et delmål i kommuneplanen, som ble vedtatt av kommunestyret 25. mars i år.

Et internt arbeidsutvalg setter i gang med arbeidet sammen med Trygg Trafikk i et møte 13. august.

Les mer om trafikksikker kommune her.