Gå til innhold Gå til navigasjon

Vanningsrestriksjoner

Publisert:  

Som følge av langvarig tørt vær innføres det vanningsrestriksjoner for alle som er kommunalt tilknyttet fra og med 05.07.17. Restriksjonene innebærer forbud mot vanning med spreder/slange. Vanning med kanne er selvfølgelig tillatt. Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med kommunen.

 

 

Syltomtjern vannverk

Syltomtjern vannverk henter råvann fra 6 grunnvannsbrønner rundt Damtjern. Når det er tørt over lengre tid slik som det har vært nå merkes det godt at vanntilsiget til brønnene er lavere enn vanlig. Lavt vanntilsig i kombinasjon med lite nedbør i sikte og høyt forbruk (som følge av hagevanning og vannlek) medfører at vanningsrestriksjoner må innføres. Restriksjonene innebærer forbud mot vanning med spreder/slange. Vanning med kanne er tillatt.

Store Langsjø vannverk

Store Langsjø vannverk henter råvann fra Store Langsjø og det merkes godt også her at det har vært tørt lenge. Når også fjoråret var tørrere enn normalt så har vannstanden blitt uvanlig lav i sjøen. Det synes godt på bildet av inntakshuset der vannet vanligvis står nesten opp til panelet. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning fremover. Den lave vannstanden sammen med lite nedbør i sikte og høyt forbruk, som følge av hagevanning og vannlek, fører til at vanningsrestriksjoner innføres også for dette vannverket. Restriksjonene innebærer forbud mot vanning med spreder/slange. Vanning med kanne er tillatt.

Lav vannstand Store Langsjø

 Foto: Trond Nilsen

 

Kapasitet og vannforbruk

Ved normalt forbruk er du som abonnent sikret en god vannforsyning med tilfredsstillende trykk. Kommunenes vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker så reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann, ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Dette er også en av årsakene til at det nå innføres vanningsrestriksjoner.

Råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår.

Gode råd om hagevanning:

  • Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.
  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte).
  • Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann.
  • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignede bør ikke gjøres i utrengsmål. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

Eksempel på vannforbruk på en familie på 4

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.