Gå til innhold Gå til navigasjon

Visjon, integrering og nye regler i fellesnemnda

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Mandag er det møte i fellesnemnda. På sakslisten står blant annet visjon og verdier, planprogram for mangfold og integrering, og forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager. Er det noen saker du er nysgjerrig på?

 Fellesnemnda går av stabelen mandag 20. mai, i formannskapssalen på rådhuset.

Møtet starter klokken 10.00. Her finner du innkalling og saksdokumenter

Visjon og verdier

På mandag skal visjoner og verdier for den nye kommunen avgjøres. Prosjektrådmannen slutter seg til Politisk delprosjekts forslag om følgende visjon «Muligheter, miljø og mangfold» for nye Aurskog-Høland kommune. Prosjektrådmannen mener denne visjonen er enkel og den viser gode holdninger samt at den gir uttrykk for utvikling.

Åpenhet, tillit og samhandling foreslås som verdier for den nye kommunen. Vektlegging av åpenhet vil samsvare med et krav som er nedfelt i intensjonsavtalen mellom kommunene i avsnittet om den moderne kommunen. Tillit til innbyggere og tillit til forvaltningen er et avgjørende grunnlag for legitimitet til folkestyret og demokratiet i en kommune. Samhandling er introdusert som en ny tenkemåte i 3.0 kommunen. Det ligger i dette å forstå nye måter å samarbeide med andre aktører og brukere på.

Både visjon og verdier kan bli utdypet nærmere i en egen prosess senere der tillitsvalgte og ansatte deltar. Dette for å få en til en bedre implementering.

Les mer om fremgangsmåten og saken her.

Saksliste

På dette møte skal en rekke forskrifter og vedtekter vedtas.

Her er sakslisten:

 • Visjon og verdier for nye Aurskog-Høland kommune.
 • Høring av forslag til retningslinjer for særlig farlig skolevei i Aurskog-Høland kommune.
 • Høring av forslag til forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune.
 • Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og betaling for opphold.
 • Høring av forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune.
 • Reglement for utvalgene (komiteene).
 • Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning - Nye Aurskog-Høland kommune.
 • Fastsettelse av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann for Nye Aurskog-Høland kommune.
 • Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for Nye Aurskog-Høland kommune.
 • Lokal forskrift for saksbehandlingsgebyrer for byggesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering, separate avløpsrenseanlegg og private reguleringsplaner - Nye Aurskog-Høland kommune.
 • Innføring av renovasjonsforskrift for nye Aurskog-Høland kommune.
 • Innføring av forskrift for vann- og avløpsgebyr i nye Aurskog-Høland kommune.
 • Innføring av forskrift for tømming av slamavskillere for ny kommune.
 • Planprogram mangfold og integrering.
 • Orienteringssaker: Eventuelle orienteringer i fellesnemnda 20.05.19.
 • Referatsaker: Protokoll Fellesnemnd for kommunesammenslåing 08.04.2019.