PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

14.5.2021: Nye lokale koronaregler

Fredag 14. mai vedtok formannskapet oppdaterte lokale koronaregler for vår kommune. Endringene gjelder blant annet plikt til å bruke munnbind. Full oversikt over lokale og nasjonale regler finner du her.

Aurskog-Høland kommune har de siste ukene opplevd en nedadgående smitteutvikling og har gått fra risikonivå 4, med strenge regionale tiltak, til dagens risikonivå 1 med nasjonale regler og anbefalinger, og lokal forskrift med noen få målrettede tiltak.

I nabokommunene Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog er det fremdeles noe høyere smittetrykk, og disse kommunene er plassert i tiltaksnivå 5B. Det innebærer blant annet at butikker har fått gjenåpne, men treningssentre og svømmehaller fremdeles er strengt regulert. På bakgrunn av dette anbefalte kommunedirektøren at Aurskog-Høland kommune opprettholder de mobilitetsreduserende tiltakene som gjelder treningssentre og svømmeanlegg. 

Siden smittetallet i kommunen nå er så lavt, anbefalte kommunedirektøren at plikten til å bruke munnbind i § 3 oppheves. Det innebærer at kommunen fremover vil følge nasjonale råd og anbefalinger om bruk av munnbind.

Lokale koronaregler

De kommunale koronareglene kommer i tillegg til de nasjonale retningslinjene. Forskriften trer i kraft 15. mai 2021 klokken 00:00. Tiltakene gjelder inntil videre. 

Begrensinger i drift av virksomheter

 • Treningssentre skal kun gi adgang for kommunens innbyggere, samt eksisterende medlemmer fra andre kommuner.
 • Svømmehaller skal kun gi adgang for kommunens innbyggere.
 • Hotellbassenger skal kun gi adgang for kommunens innbyggere og hotellets overnattende gjester.

Nasjonale tiltak

Våre lokale koronaregler kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene. Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 10. mai. Tiltakene gjelder inntil videre. 

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
 • Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.
 • Det finnes enkelte unntak fra disse kravene. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
 • Beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd) kan reise innenlands.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Arrangementer

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.
 • Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Merknad! Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer: Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. 

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Mer informasjon

Mer informasjon om smittesituasjonen i vår kommune, hvor mange vaksinedoser vi får i ukene som kommer og hvem som skal få dem, finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.05.2021