PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

bilde av en skogsmyr

Aksjon økt ungskogpleie i Aurskog-Høland 2023

Det er satt av 100 000 kroner fra skogbrukets rentemidler til ungskogpleie. Nå kan aktører innen skogbruk søke om å få bruke midlene til oppsøkende arbeid.

Midlene skal gå til å fremme økt ungskogpleie i Aurskog-Høland kommune, og det er bestemt at pengene skal brukes til oppsøkende virksomhet retta mot skogeiere med mål om å få utført ungskogpleie.  

I søknaden skal det gis en beskrivelse av målsetting og hvordan den skal nås. Gode prosjekter prioriteres. Aktører som kan utføre og avtalefeste ungskogpleieoppdrag vil prioriteres ved tildeling av midler.  

Midlene skal benyttes til ekstra ressurser som settes inn i forbindelse med oppsøkende virksomhet.  Hvilke skogeiere som oppsøkes skal avklares med, og skje i samråd med kommunen. Man må ha dialog med kommunen underveis i prosjektet.   

For å få utbetaling må man legge frem en rapport med hvem som er kontaktet, oppdragsavtaler og dokumenterte kostnader.   

Utbetalingen kan avkortes hvis kostnadene ikke er i henhold til kriterier for tildeling av midler.  

Frist for rapportering er 15.11.2023.  

Søknaden sendes på e-post til postmottak@ahk.no og merkes «Søknad ungskogpleie». Søknadsfrist 1. mai 2023. 

Sist endret: 10.03.2023