PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona: Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet

Mange smittes av dem de bor sammen med, og nasjonale myndigheter kommer derfor med nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet. De nye reglene og retningslinjene finner du her.

En betydelig andel av smitten skjer mellom dem som bor sammen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt tre tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Anbefalingene trådte i kraft fredag 30. oktober.

1. Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke

I dag er det slik at personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til de som er smittet av viruset, skal i karantene.

Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette.

Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

2. Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg

Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

3. Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør holde avstand til hverandre

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

For mange vil det være vanskelig å holde avstand til andre familiemedlemmer i egen bolig. For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, har kommunene plikt til å tilby oppholdssted til smittede som ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig. Les mer om karantene og isolering på helsenorge.no.

Kommunale koronatiltak

Har du fått med deg koronatiltakene som gjelder spesielt for vår kommune? Formannskapet vedtok 28. oktober revidert forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder påbud om munnbind i kollektivtransport, skjenkestopp ved midnatt, og man anbefaler i tillegg de nasjonale føringene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger. Alle tiltakene finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020