PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Råd til deg som er syk

Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme og teste seg dersom man er syk. Mindre barn trenger ikke teste seg, men bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Pressemelding fra FHI: 

FHI vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvertstabilisere seg på et lavt nivå. Men det er usikkerhet knyttet til vinteren både med tanke påkoronavirus, influensavirus og andre infeksjonssykdommer.


– Det viktigste rådet vil fortsatt være å holde seg hjemme dersom man er syk, for å redusere smitteog unødvendig fravær grunnet både SARS-CoV-2 og også andre infeksjoner, sier overlege KaranGolestani ved FHI.
(regjeringen.no)


Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no)

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans, nedsattallmenntilstand):

  • Hold deg hjemme
  • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. For barn, kanforeldre vurdere om barnet trenger testes eller se det an, men testing bør vurderes dersombarnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.


Når kan du vende tilbake til jobb og skole?

  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene eri tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring, eller samme dag som testen tas, dersom indikasjon for testing var milde og symptomene vage.

Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer

(trykk på bildet for å få større bilde). 


Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

Hvis du tester positivt

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelderogså for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnetoppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand. Isolasjonstiden blir forkortet til fem døgn for uvaksinerte, og to døgn for fullvaksinerte utensymptomer fra lørdag kl. 16.


Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holdeseg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsattallmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelderselv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

 

Sist endret: 28.09.2021