PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk på næringsfondet

Går du med en gründer i magen? Eller ønsker du å videreutvikle din bedrift? Husk å søke Sparebankenes næringsfond innen 1. desember.

Lokal næringsutvikling er viktig, og nå oppfordrer vi lokale bedrifter til å søke om tilskudd fra næringsfondet til de lokale bankene, Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank.  
 
Næringsfondet skal bidra til nyetablering og videreutvikling av næringslivet i kommunen. Det gis tilskudd til virksomheter som utretter noe spesielt for å skape nye arbeidsplasser og et aktivt lokalsamfunn. Det gis også tilskudd til nyetableringer innenfor utradisjonell og tradisjonell næring som ønsker å utvikle virksomheten, eller gå nye veier for å etablere nye arbeidsplasser.  


Næringsfondet har tidligere gitt tilskudd til blant annet:   

 • IT-virksomhet  
 • Materiell prosessbehandling   
 • Kompetansehevning   
 • Betongsaging og boring   
 • Snekkerverksted   
 • Dyreklinikk   
 • Hytteproduksjon  
 • Plastproduksjon   
 • Næringsmiddelproduksjon   
 • Produksjon av nettsider   
 • Torvproduksjon   
 • Forlagsvirksomhet   
 • Vaktmestertjenester  
 • Viltslakteri  

  
Dette er næringsfondet: 

Sparebankenes næringsfond er opprettet av Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank i samarbeid med Aurskog-Høland kommune. Bankene bidrar med midler til fondet, mens Aurskog-Høland kommune står for saksbehandling og administrasjon. Fondet er etablert for å motivere til nyetableringer og videreutvikling av næringslivet i kommunen.  

Kriterier for tildeling  

Tilskudd kan i prinsippet tildeles produksjons- og service-virksomheter. Virksomhetens forretningsadresse må være i Aurskog-Høland kommune. Tradisjonell handelsvirksomhet faller utenfor. 
 
Tilskudd utbetales i henhold til fastsatte vedtekter. Vedtektene finner du her. 


Her kan du lese brosjyren om Sparebankenes næringsfond. 

Hvordan søke

Kommunen har ansvaret for å administrere fondet. Her finner du søknadsskjema.  

Søknaden sendes på e-post, på edialog eller per post til Aurskog-Høland kommune 
Rådhusveien 3 
1940 Bjørkelangen 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020