PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stenges midlertidig

På grunn av fylkesendringene som skal skje fra nyttår, stenges matrikkelen for hele landet fra 15. desember 2023 og ut året. Grunnboken stenges fra 29. desember 2023.

Matrikkelen er et nasjonalt eiendomsregister som føres av kommunene, og inneholder opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser. Grunnboken er det nasjonale registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i eiendommer, og føres av Kartverket.

Hvilke følger får dette?

  1. Det blir ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr blant annet at registrering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres.
  2. Det blir ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at siste innsending til tinglysing fra kommunene som er berørt av endringene skjer innen 01.12.2023, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
  3. Det blir ingen føring av konsesjon i matrikkelen (16. desember – 1. januar). Alternativ løsning: Egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes på papir med original underskrift til kommunen. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler. Kjøper, eller representant for denne sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Her finner du informasjon om kommune- og fylkesendringene.

Fra 1.1.2024 er det nye kommunenummeret til Aurskog-Høland 3226. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.11.2023