Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsehus

Publisert:  Av: Siw Heggevik Lund

Helsehuset skal bygges i tilknytting til Bjørkelangen sykehjem, og er Aurskog-Høland kommunes hovedsatsning innenfor Samhandlingsreformen. Når bygget er etablert, og tatt i bruk, skal det gi et stort løft for kommunens tjenestetilbud innen en rekke helsetjenester som ytes til befolkningen.

Helsehuset skal bygges i tilknytting til Bjørkelangen sykehjem, og er Aurskog-Høland kommunes hovedsatsning innenfor Samhandlingsreformen. Når bygget er etablert, og tatt i bruk, skal det gi et stort løft for kommunens tjenestetilbud innen en rekke helsetjenester som ytes til befolkningen. Samling av ulike helsetjenester under samme tak forventes å bidra til økt tverrfaglig samarbeid mellom ansatte, avdelinger og på tvers av sektorer. Dette skal igjen styrke kommunens evne til å yte samordnede og gode tjenester til store deler av befolkningen.

Foto: Albatross Films

 

Entreprenørfirmaet Ø.M Fjeld vant anbudskonkurransen og er nå i gang med detaljprosjektering av Helsehuset. I 2. halvår av 2016 vil råbygget bli reist og i 2017 skal bygget ferdigstilles. I løpet av første halvår 2018 skal de aktuelle tjenester flytte inn i bygget og tas i bruk av kommunens befolkning.  

Følgende tjenester skal samles i helsehuset:

- Legevakt

- Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

- Forebyggende tjenester (Barne- og ungdomsteam, utekontakter)

- Helsestasjon-, jordmor- og skolehelsetjeneste

- Psykisk helse og rus

- Friskliv

- Lærings- og mestringstjenester

- Fyiso- og ergoterapiavdeling

- Hjemmetjenesten Bjørkelangen

- 15 omsorgsboliger

- Fylkestannlege

 

Foto: Illustrasjonsbilder fra James M. Dodson/spinnark.no