Gå til innhold Gå til navigasjon

Svømmehall

Publisert:  Av: Jens-Kristian Waaler

Politikerne i Aurskog-Høland har vedtatt at det skal bygges ny svømmehall på Bjørkelangen. Når svømmebassenget er ferdig etablert, vil det gi kommunens innbyggere et stort løft i tjenestetilbudet.

Svømmehallen vil bli plassert i sør vestre hjørne av tomten til rådhuset. Beliggenheten av bygget vil bli meget sentral.  

Om prosjektet

 • Det vil fra DD pågå et forprosjekt/detaljeringsprosjekt hvor den valgte totalentreprenøren(HENT) har ansvaret for gjennomføringen.
 • Oppstart utførelse er estimert til mars 2017.
 • Ferdigstillelse av svømmehallen er satt til skolestart 2018, med andre ord samtidig som den nye skolen på Bjørkelangen.

Det er også viktig å være klar over at det kan komme endringer på estimerte datoer underveis i prosjektet.

Økt folkehelse

Svømmebassenget vil bidra til å øke folkehelseperspektivet, og det forventes å bidra til økt tverrfaglig samarbeid mellom de forskjellige idrettsaktivitetene.

Svømming er en av de aller beste treningsformene som finnes. Alle som har svømt i et basseng vet hvor godt en kjenner seg etter noen få svømmetak. Svømming er også skånsomt for både muskler, ledd, skjelett og sener. Svømming er veldig ofte brukt i sammenheng med behandling av forskjellige lidelser, eller et ønske om å forbedre kondisjonen.

I svømmehallen ønsker vi at det vil bli utstrakt sambruk mellom flere tjenestegrupper:

 • Skolen
 • Svømmegruppene
 • Idrettslagene
 • Folkebadet
 • Terapigrupper
 • Brukere i alle aldersgrupper
 • Babysvømming
 • Lavterskeltilbud
 • Opplæringsbasseng
 • Konkurransesvømmere