Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunale planer

Publisert:  Av: Håkon Strand

Dette er gjeldende planverk for Aurskog-Høland kommune.

Overordnede planer

Planstrategi 2016-2020 (for kommunale planer)

Økonomiplan 2018-2021 

Kommuneplan 2018-2028.

Kommuneplan 2018-2028 - plankart   

Kommuneplan 2018-2028 - Tettstedskart (Målestokk 1:10 000)

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2020

Kommunedelplan for folkehelse 2017-2021

Kommunedelplan for Bjørkelangen 2014-2025

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027 (Vedlegg)

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2007-2015 | Del 1 | Del 2 | Del 3

Kommunedelplan for klima 2018-2030 | Handlingsplan for kommunedelplan klima

Sektorplan for oppvekst og utdanning (vedtatt 22.9.2014)

Sektorplan for helse og rehabilitering (vedtatt 22.9.2014)

Sektorplan for teknisk drift og kultur (vedtatt 22.9.2014)

 

Sektor for helse og rehabilitering

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Plan for arbeid med rus og avhengighet 2018-2022

Interkommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner 2014-2018

 

Sektor for oppvekst og utdanning

Handlingsplan for mobbing

 

Sektor for teknisk drift og kultur

Hovedplan vann og avløp 2017-2028

Tiltaksplan for vann og avløp 2017-2028

 

Sektor for samfunn og utvikling

Fiskeforvaltningsplan 2011-2020

Forvaltningsplan for edelkreps 2011-2020

Fagplan for viltforvaltning

Strategiplan for næring og miljø

Retningslinjer for overordnet alkoholpolitikk og alkoholservering i kommunalebygg 2019-2023.

 

Andre planer

Eierskapsmelding 2016-2020

ROS-analyse 2015 | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4