Gå til innhold Gå til navigasjon

Spredt avløp

Publisert:  Av: sholt

Kommunestyret har vedtatt lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg med dertil saksbehandling og kontrollgebyr. Forskriften ble satt i kraft den 01.01.07.

Kommunestyret har i møte den 04.12.2006 som sak 57/06 vedtatt lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg med dertil saksbehandling og kontrollgebyr. Forskriften er vedtatt av kommunestyret og ble satt i kraft den 01.01.2007.

Kontroll/årsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet kap 4.1 og 4.2. 

Tegning av utedoFor at flest mulig skal kunne sette seg inn i fremgangsmåten for søknad om utslippstillatelse er det utarbeidet en veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune, samt bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune. Den sistnevnte er beregnet på kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, samt prosjekterende og utførende.

Kommunen har, fra forskriften ble satt i kraft, foretatt registreringer og utarbeidelse av plan for bebyggelse som skal tilknyttes offentlig renseanlegg. Hver bolig med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig renseanlegg, skal betale et årlig kontrollgebyr. Det kan være noen eiendommer som er feilregistrert og i tilfelle bes det om en tilbakemelding. Innbetaling av eventuelle oppståtte feil vil bli refundert.

Kontroll/tilsyn vil ikke bli gjennomført årlig, men i forhold til soneinndelingen i fremdriftsplanen og øvrige kontrollplaner som vil bli utarbeidet. 

Opprydding av spredt avløp er en del av Miljøprosjektet i Haldenvassdraget hvor Aurskog- Høland, Marker kommune, Aremark kommune og Halden kommune er deltagere. Målet er utbedring av alle utilfredsstillende spredt avløp og gjelder også avløp til resipient (vannvei) som ikke går til Haldenvassdraget. Kommunen vil komme tilbake til den enkelte husstand for eventuelt gjennomføring av tiltak.

Rådmannen ser det som særskilt viktig at samtlige huseiere bidrar til at prosessen for opprydding av spredt avløp blir positivt mottatt.

Det er vårt ansvar at kommende generasjoner blir sikret gode rekreasjonsområder med dertil tilfredsstillende vannkvalitet.