Gå til innhold Gå til navigasjon

Beredskapsvakt vann og avløp

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Akutte feil på ledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes til den kommunale vakttelefonen for vann og avløp på tlf:

928 95 154

Gjelder alle henvendelser for melding av feil på det kommunale vann- og avløpsnettet utenom rådhusets vanlige åpningstid.

Henvendelser på dagtid fra kl.08.00-15.00 kan skje til kommunens servicekontor på tlf. 63 85 25 00.

Kommunens beredskapsvakt vil også kunne være behjelpelig ved akutte problemer med private stikkledninger, som tett kloakk, frosset vannledning m.m. Denne type tjenester må ledningseier bestille ved ankomst, og det vil faktureres ledningseier i ettertid. Ledningseier vil faktureres for medgått tid på utrykningstiden. Klokken starter når vakta rykker ut, tid til rengjøring og opprydding av benyttet utstyr regnes også med.

vann og avløpsvakt