Gå til innhold Gå til navigasjon

Vannmåler

Publisert:  Av: Sylvei Holt

All offentlig virksomhet og næring (inkludert gårdsbruk og brakkerigger) skal ha vannmåler. Vanlige husholdninger kan selv velge om de ønsker vannmåler eller ikke.

Alle vannmålere skal utleveres av kommunen og installeres av rørlegger. Installasjonen skal kontrolleres, plomberes og godkjennes av kommunens representant. Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes.

Avlesning av vannmåler

Avlesningskort for vannmåleren blir sendt til deg som abonnent en gang i året. Du som er abonnent leser av vannmåleren og sender kortet tilbake til kommunen. Dersom avlesningen ikke utføres til bestemt tid, kan kommunen beregne forbruket eller selv foreta avlesning for leierens regning. Det anbefales å lese av vannmåleren ofte slik at man oppdager f.eks. vannlekkasjer eller andre feil tidlig. Avlesning av vannmåler kan også sendes digitalt til: anne.lise.kjolgard@ahk.no

Huseiers ansvar

Leietaker (den som leier vannmåleren av kommunen) skal holde vannmåleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet må du umiddelbart beskjed til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Ønsker du å installere vannmåler?

For mer informasjon angående installering av vannmåler, ta kontakt med Anne Lise Kjølgård på e-post: anne.lise.kjolgard@ahk.no