PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om koronavirus

Oppdatert 19.10.2020. For å stoppe spredning av koronaviruset, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har nasjonale myndigheter besluttet en rekke tiltak. Informasjon om koronasituasjonen i Aurskog-Høland kommune finner du her.

I Aurskog-Høland kommune følger vi anbefalinger og råd fra helsemyndighetene, vi har noen tiltak som er spesielle for vår kommune. 

Har du spørsmål om korona? Ring gjerne den nasjonale koronatelefonen 815 55 015 og se også informasjonen som ligger på www.helsenorge.no.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller ønsker å ta testen – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Status i vår kommune

19.10.2020 er det til sammen 1662 personer hjemmehørende i vår kommune som har blitt testet for koronavirus. 1605 av prøvene er negative. Vi avventer svar på 40 prøver. 17 personer har testet positivt. 11 av de 17 er friskmeldte. To av de smittede er døde.

Status i vår kommune vil oppdateres fortløpende her.

Information in EnglishInformation in other languages. 

Nyheter om koronasituasjonen

Nye koronatiltak

Nytt testsenter for covid-19

Når skal barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Forkjølelse eller korona: Anbefalinger til ungdom og voksne

Informasjon om koronaviruset: Tips og råd fra legevakten

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene rundt koronavirusNår skal barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer

Skolestart: - Vi tar alle forholdsregler

Skolestart og barns rolle i smittespredningen

Smittevernråd for høstens sosiale arrangement

Nye testkriterier for covid-19

Bremser videre gjenåpning

Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Endringer i koronatiltak

Håndhygiene, hostehygiene, og bruk av munnbind

Informasjon om bruk av munnbind på flere språk

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – Råd og informasjon til befolkningen

Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind - FHI.pdf

Hold avstand. Er ikke det mulig, bruk munnbind. Plakat oppheng - 297x420 - A3.pdf

Litt, mye eller helt avstand

Koronavirus - litt, mye eller helt avstand

Enkle og viktige råd til alle innbyggere

Dette kan du som innbygger gjøre:

Vi har stor forståelse for at dette er inngripende og får store konsekvenser for våre innbyggere. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte, og trygge våre innbyggere. Vi deltar i en nasjonal dugnad for å begrense smitte.

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

 • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.
 • Begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.

Husk også at motstandskraften mot infeksjoner bedres ved å spise sunt og sove nok. Hvis du har spørsmål om koronaviruset er det først og fremst fastlegen din du skal henvende deg til.

Fire regler alle bør følge

Dersom smittevernstrategien mot koronavirus skal lykkes, må alle bidra. Det er de unge som må bære byrden av tiltakene og de eldre som må bære sykdomsbyrden.

Folkehelseinstituttet (FHI) har flere konkrete råd om hvordan alle kan bidra.

Fire hold-regler

• Hold deg ren på hendene, unngå å forurense hendene ved å ta på andre mennesker og gjenstander ute, unngå å ta deg i ansiktet og vask overflater som mange tar på.

• Hold deg hjemme hvis du får symptomer som kan skyldes covid-19, uansett hvor du har vært; testing er ikke nødvendig.

• Hold avstand til andre, jobb hjemmefra hvis du kan, unngå forsamlinger.

• Hold kontakt med dine eldre slektninger og eldre venner som er mer utsatt for alvorlig sykdom; hjelp dem hvis de ikke ønsker å gå ut.

Litt, mye eller helt avstand? Se retningslinjene her. 

Reise

Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Begrense bruken av kollektivtransport når du kan ( råd for kollektivtransport )

Mer informasjon om koronaviruset og reising finner du her.

Er du i tvil om du er smittet? 

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19. Nye testkriterier for covid-19.

For generelle spørsmål om korona, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme.

 • Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.
 • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dette gjelder også helsepersonell.

Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Testing, syptoner og sykdomsforløp

Hjemmekarantene

Hvem skal i karantene?

Det er to grupper som skal i karantene:

1. Etter utenlandsreise (reisekarantene)

Dersom du har vært på utenlandsreise i røde områder skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Les mer om reiseråd og karanteneregler.

2. Etter nærkontakt med person med covid-19 (smittekarantene) etter gitte kriterier

Det er ikke lenger slik at alle nærkontakter skal i karantene. Det skilles mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende" som skal i karantene og "andre nærkontakter" som ikke trenger å være i karantene så lenge de lar seg teste og overvåker egne symptomer. Du får beskjed om hva som gjelder for deg.

Smitterisikoen påvirkes mest av hvor lenge og hvor tett man er i fysisk nærhet. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om personer deler på et lite luftvolum innendørs, og om kontakten er i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

Du skal i karantene dersom du:

 • Bor sammen med en person med påvist covid-19
 • Har tilsvarende nærkontakt som husstandsmedlem (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehagen og barneskole opp til og med 4. trinn, bodd sammen i smittsom periode som for eksempel hyttetur eller fysisk nærkontakt)
 • Pleiet en person som er blitt syk, uten bruk av anbefalt smittevernutstyr

Dersom noen av punktene over gjelder for deg, skal du være i hjemmekarantene i minst 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde.

Unntak fra karanteneplikten

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Kilde: Råd og restriksjoner for karantene eller isolasjon og for befolkningen for øvrig

Hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene

Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger. NAV oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. (Kilde og mer informasjon: NAV)

Risikogrupper for koronaviruset

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Grupper med lett økt risiko 

 • Eldre personer (>65 år)

Alder 50-65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 

 • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  fedme (kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 30 kg/m2 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
 • diabetes 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • kronisk leversykdom 
 • immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdomme

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

Grupper med moderat / høy risiko:  

 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen. 
 • Grupper med moderat / høy risiko:  
  Beboer i sykehjem 
 • Alder over 80 år. 

Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50-65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:

- hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
- fedme ((KMI ≥ 30 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
- diabetes 
- kronisk nyresykdom og nyresvikt 
- kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
- kronisk leversykdom 
- immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 

Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  

-personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
- medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
- blodsykdommer som gir immunsvikt
- organtransplantasjon
- hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
-betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
annet, vurdert av lege

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har de valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir moderat / høy risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

Les mer om risikogrupper her: 

Testkriterinene utvides

Nye testkriterier for covid-19

 

Hvordan snakke med barna om koronaviruset?

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Den kan du se her. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). 

Her finner du en tekst om hvordan og hva en kan formidle til barn om koronavirus. Den er skrevet av Klinikk for krisepsykologi.

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111. 

Tips fra barneverntjenesten om hvordan man kan skape normalitet i det unormale for våre barn.

 

Tjenesteområder og retningslinjer

Gradvis og kontrollert åpning av samfunnet

Regjeringens tidsplan for nedbygging av tiltak

Velkommen tilbake til barnehagen!

Letter på smittevernstiltak i barnehager og skoler

Gradvis og kontrollert åpning av samfunnet

Letter på tiltakene for barnehager og skoler

Skolene åpner for 1.- 4. trinn: Velkommen tilbake!

Gradvis åpning av skolene for 5.-10.trinn

Fastlegene har åpent som normalt

Du kan bestille time hos fastlegen din som normalt. 

Tjenesteområder som er stengt i Aurskog-Høland kommune

Kommunen kan kontaktes som vanlig per

e-post postmottak@ahk.no eller på telefon 63 85 25 00. Telefonen er betjent hverdager mellom 09.00-15.00. Dersom du vet hvilken tjeneste eller hvem du skal snakke med, kan du bruke vårt ansattsøk.

Kreftkoordinatortilbudet i Aurskog-Høland under koronatiden

Kreftkoordinatorfunksjonen er viktig, også i koronatider. Nå i korona-pandemien forsterker vi smittebarrierer og smittevernturnuser ved å benytte personell fra andre tjenester inn mot de mest sårbare grupper i institusjon og hos hjemmeboende. Kreftkoordinatorfunksjonen trappes noe ned som følge av dette. Kreftkontaktene i de ulike hjemmetjenestedistriktene kan kontaktes for veiledning og ved spørsmål.

Besøk på sykehjemmene, KAD-plasser og omsorgsboligene i Aurskog-Høland 

Aurskog-Høland kommune var tidlig ute med å oppfordre til varsomhet ved besøk på sykehjem og institusjoner. Helsedirektoratet innførte så restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Det er fortsatt ikke åpent for besøk inn på sykehjemsavdelingene, men pårørende kan nå ta kontakt med sykehjemmene for å avtale besøk.

Avtales på forhånd

Besøk avtales på forhånd med avdelingene. Besøk tilbys for de nærmeste pårørende med maksimum 2 besøkende per gang.

Smittevernstiltak ivaretas i tråd med myndighetenes råd gjennom tydelige rutiner og sjekklister.

Informasjon til besøkende på Ulvehaugen omsorgboliger

Vi anbefaler fortsatt ikke pårørende å besøke beboere på Ulvehaugen. De som bor der anses å være i risikogruppe og vi jobber forebyggende for å forhindre smitte av Covid-19 til våre beboere. Dersom det likevel anses som nødvendig med et besøk ønsker vi at generelle regler for smittevern fra statlige myndigheter ivaretas. Les mer om dette her.

Er du pårørende, og trenger noen å snakke med?

Mange pårørende er bekymret og føler seg ekstra belastet i disse dager. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende er redusert, og besøksordninger på sykehjem og andre institusjoner er stengt. Pårørende må overta mange omsorgsoppgaver hjemme hos kronisk syke, og de som har sine nærmeste på institusjon får ikke besøkt dem. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt nå. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Vi vil derfor gjøre oppmerksom på PIO-senterets nasjonale tilbud:

Informasjon til besøkende ved Ulvehaugen omsorgsbolig fra 12.05.20

Vi anbefaler fortsatt ikke pårørende å besøke beboere på Ulvehaugen. De som bor der anses å være i risikogruppe og vi jobber forebyggende for å forhindre smitte av Covid-19 til våre beboere.  

Dersom det likevel anses som nødvendig med et besøk ønsker vi at generelle regler for smittevern fra statlige myndigheter ivaretas:  

 • Besøkende melder sin ankomst per telefon til ansatte før besøket, slik at smittesporing er mulig dersom det skulle påvises smitte. 
 • Besøkende besøker via verandadør og aller helst på veranda. Ingen skal inn via hoveddør eller oppholde seg i fellesarealer. 
 • Er du syk, skal du ikke besøke noen. 
 • Husk host og nys i papirtørkle (alternativt i albuen). 
 • Håndvask/bruk av hånddesinfeksjonsmiddel skal utføres før besøk og rett etter ankomst. 
 • Vi anbefaler å begrense antall besøkende til to personer inne i leiligheten.
 • Alle skal holde 1-2 meters avstand i rommet (også til ansatt dersom ansatt kommer inn i rommet). 
Begrens besøk til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i eget hjem

Er du pårørende til, eller venn med, noen som mottar helse- og omsorgstjenester i eget hjem? Vi ber nå om at du er varsom med å gå på besøk. Dette for å beskytte de som mottar helse- og omsorgstjenester, siden mange av disse er i risikogruppene for koronavirus. I tillegg vil det bidra til å holde våre ansatte friske, slik at helsetjenesten kan ta vare på alle som trenger det nå og fremover.

 

Jordmor og helsestasjon: Endrede rutiner

Kontaktinformasjon

Jordmor, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Vi er å treffe på telefon 63 85 26 92 hver dag fra kl. 08.00 – 15.30.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten: tlf 476 34 353.

Jordmor: tlf 469 40 393

Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt tlf 63 86 22 44 eller 116 117.

For fødende, ta kontakt med Ahus, tlf 67 96 06 00.

Barnevernvakten tlf 64 99 32 70 eller 116 111

Jordmor: Endrede rutiner i forbindelse med koronautbrudd

Kun den gravide har tilgang til konsultasjon hos jordmor, hvis annet ikke er avtalt.

Har du spørsmål til jordmor, send SMS og hun vil ta kontakt.

Telefon til jordmor: 46940393.

Sende gjerne SMS til jordmor når du har født, og jordmor vil ta kontakt for å avtale videre oppfølging.

Barselbesøk gjennomføres på helsestasjonen så lenge korona-situasjonen, varer hvis annet ikke er avtalt.

Helsestasjonen: Endrede rutiner i forbindelse med koronautbrudd

Hjemmebesøk gjennomføres på helsestasjonen, hvis annet ikke er avtalt.

Det er kun barnet med 1 forelder som kan komme på helsestasjonen hvis annet ikke er avtalt.

Helsestasjonen vil ta kontakt pr telefon i forkant av alle konsultasjoner for å avtale tid og sted for oppmøte på helsestasjonen.

«Åpen helsestasjon» er stengt inntil videre.

Har dere spørsmål, ønsker veiledning osv utover ordinære konsultasjoner, kan dere ringe helsestasjonen på telefon 63 85 26 92 fra klokken 08.00 til klokken 15.30.

Helsestasjon for ungdom: Endrede rutiner i forbindelse med koronautbrudd

Pga smittevernstiltak gjøres avtaler i forkant av oppmøte.

Ta kontakt på telefon for avtale.

Torhild: 930 45 556

Jane: 452 11 085

Ragnhild: 913 89 487

Kontakt med skolehelsetjeneste og utekontakter

Skolehelsetjenesten

I forbindelse med koronasituasjonen er helsesykepleierne i skolehelsetjenesten nå å treffe på Teams på alle skoler, bortsett fra Rømskog skole, som benytter Showie. Har elever spørsmål, noe de er bekymret for eller bare ønsker å snakke med noen, kan de ta kontakt med helsesykepleier på skolen på Teams, (Rømskog Showie), e-post eller telefon. Foreldre kan også gjerne ta kontakt.

I tillegg kan helsestasjonen formidle kontakt med helsesykepleier, telefon 63 85 26 92. Se ellers kontaktinfo under helsesykepleier i skolehelsetjenesten.

Utekontakten

Med utgangspunkt i smittesituasjonen knytte til koronasituasjonen, er utekontakten sin fysiske oppsøkende aktivitet endret til mer tilgjengelighet på sosiale medier. De kan treffes på Messnger, snap, FaceTime, e-post eller telefon.

Råd om fritidsreiser innenlands

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meter avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
ROAF: Spilhaug har åpent, avfall hentes som normalt

Mandag 27. april gjenåpnet Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon (Spilhaug). Gjenvinningsstasjonen har en del restriksjoner for å begrense smitterisiko. Dette vil medføre begrenset innslipp, og køer og ventetid må påregnes. Hvis alle er flinke til å forhåndssortere avfallet sitt hjemme, vil besøket gå raskere, og køene vil bli mindre. Husk å sjekke åpningstidene før du kommer. De finner du her

Oppdatert informasjon finner du her

Informasjon fra NAV

Hvordan komme i kontakt med NAV

Nødhjelp sosiale tjenester

Den kommunale kontakttelefonen til NAV gjelder kun nødhjelp – sosiale tjenester. Søknad om sosiale tjenester skal sendes via «Ditt nav» på nav.no. Personer uten elektronisk ID kan henvende seg på 40 63 84 96. For andre spørsmål til NAV, sjekk nav.no, send forespørsel via «Ditt nav».

Hvis du ikke finner det du er ut etter, vurder om du må ha svar nå, eller om det kan vente til koronaepidemien har roet seg. Dersom det ikke kan vente, ring 55 55 33 33. 

Til deg som er sykemeldt

Dersom du lurer på noe om din sykemelding eler dine sykepenger, ber vi deg sjekke om du finner svar på nav.no. Har du elektronisk ID, kan du logge deg på "ditt nav” på nav.no. Der finner du blant annet både vedtak og andre dokumenter i din sak.

På “ditt nav” kan du også sende spørsmål til NAV. Tenk deg så om – still spørsmålet – kan jeg vente med å få svar? Hvis svaret er ja; ber vi om at du venter til koronasituasjonen har roet seg med å kontakte oss. Dersom du ikke kan vente og ikke finner svar på nav.no, kan du ringe 41 24 21 89.

Hva gjør du hvis du blir permittert?

Du må registrere deg som arbeidssøker først, deretter kan du søke om dagpenger under permittering.

Se informasjonsvideo om hvordan registrere seg som arbeidssøker og søke dagpenger.

Hvordan registrere seg som arbeidssøker?

Du må logge deg inn med elektronisk-ID som BankID, BankID på mobil, Commfides eller Buypass på nav.no MinID har lavere sikkerhet, og gir ikke tilgang til å registrere deg som arbeidssøker

Velg boksen «Mistet jobben?» Deretter kommer du til «Velg den situasjonen som passer deg best» Her velger du «Jeg er permittert»

På siden du er inne på nå får du informasjon om dine rettigheter og plikter.

Du skal nå registrer deg som arbeidssøker. Du må svare på noen enkle spørsmål som omhandler din arbeidserfaring, utdanning og helse. Deretter skal du bekrefte at du har lest og forstått kravene.

Hvordan søke dagpenger under permittering?

Du er nå registrert som arbeidssøker og du kan nå finne frem «Søknad om Dagpenger ved permittering» Søknaden kan skrives ut, fylles ut for hånd og sendes inn via posten, da må du huske å legge førstesiden øverst i søknaden og sende søknaden til den adressen som står på førstesiden. Sender du inn søknaden via posten må du legge ved kopi av dokumentasjonen beskrevet under. Vi anbefaler at du fyller ut søknaden og sender den inn elektronisk. For å få lagt ved dokumentasjonen elektronisk kan du ta bilde av den og laste bilde opp i søknaden. Eller du kan ta kopi av dokumentasjonen og ettersende det i posten med en førsteside øverst. Førstesiden printer du ut fra nav.no

NAV trenger som hovedregel disse opplysningene dokumentert fra deg:

 • Datoen du startet i jobben din
 • Stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
 • Avtalt oppsigelsestid
 • Datoen du fikk eller ga oppsigelsen
 • Grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din
 • Hvor mye du har jobbet

Disse opplysningene vil ofte stå i arbeidsavtalen og oppsigelsen din. Du kan også dokumentere opplysningene ovenfor ved å legge ved ferdig utfylt skjema "Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid" (NAV 04-08.03), signert av arbeidsgiver. Siden du er permittert, må du i tillegg sende oss:

 • Varsel om permittering
 • Skjemaet "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering" (NAV 04-08.04)

Du må registrere CV og jobbprofil på www.arbeidsplassen.no  Se informasjonsvideo.  

Hvordan få enklest kontakt med NAV Aurskog-Høland

Nå som du er registrert arbeidssøker hos NAV har både du og din veileder tilgang til din Aktivitetsplan. Aurskog-Høland skriver fortløpende til dere i aktivitetsplanen under dialog. Dere kan også ta kontakt med oss i dialog.

Følg med på www.nav.no der vil dere bli oppdatert på ny informasjon fortløpende.

Har du søkt dagpenger og trenger penger til påske?  

Du kan søke om forskudd på nav.no. Flere opplysninger om denne ordningen finner du her på https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Info til arbeidsgivere som må permittere ansatte
 1. Vi ber dere lese informasjon til arbeidsgivere på nav.no.
 2. Se informasjonsvideo for arbeidsgivere som viser hva du skal gjøre steg for steg.
 3. Hvis dere ønsker bistand fra NAV Aurskog-Høland kan dere ringe Lene Østlid  tlf. 45 26 13 95.

Andre nyttige lenker

 1. Side for permitterte på nav.no
 2. Samleside om koronasituasjonen.
Koronainformasjon fra myndighetene

Det finnes flere nasjonale informasjonssider om koronaviruset. 

regjeringen.no finner du en nyttig side med svar på ofte stilte spørmål.

helsenorge.no finner du en samleside om koronaviruset. 

Temaside om koronaviruset finner du på folkehelseinstituttet

For næringslivet

Må sørge for eget smittevernutstyr

Helsedirektoratet presiserer at kommunene ikke er ansvarlige for smittevernutstyr til private aktører, foruten de aktørene som kommunen har avtale med. Øvrige aktører må selv anskaffe utstyr grunnet at det ikke er tilstrekkelig med utstyr i den nasjonale ordningen til å dekke dette behovet. Virksomheten må da selv vurdere når den kan åpne for å sikre forsvarlig praksis.

Nettundervisning og smittevernveileder om covid 19 for helsevirksomheter

Nettundervisning og veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.

Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter.

Hjelpetelefon for lokale bedrifter og landbruk

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer om stenging av virksomhet som fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere etc.

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

 • a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • b) Kiropraktorer
 • c) Optikere
 • d) Fotterapeuter
 • e) Logopeder
 • f) Psykologer
 • g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
 • i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir Helsedirektoratet hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 følger av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19-epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

De siste dagene har det i stadig flere smittetilfeller ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er under kontroll. I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk disse tiltakene tiltak i hele landet. Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Tiltaket gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir bestemt.

Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering. Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe tiltaket medfører for dem det. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige.

Sist endret: 23.10.2020