PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjemaer, gebyrer og priser

Vi har samlet de mest relevante søknadsskjemaene på en samleside. Noen priser finner du i tillegg på de respektive sidene for tjenestene.

Søknader i papirformat

Søknader som er i papirformat må fylles ut manuelt og sendes pr. post til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen  

Barnehage 

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass finner du i Oppvekstportalen.   

Oppvekstportalen

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Barne- og ungdomsteamet

Henvendelsesskjema Barne- og ungdomsteam

Samtykkeskjema

Besøkshjem

Besøkshjem  

Bevillinger

Salgsbevilling

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Borgerlig vielse

Registrering av kommunal vielse

Ettersending av prøvingsattest for kommunal vielse

Brenning av bål  

Bålbrenning

Halmbrenning  

Bostøtte

Søknadsskjema Husbanken

Byggesøknad

Byggesøknad

Gebyrer og priser

Priser på ulike tjenester i kommunen

Gebyr for vann og avløp

Gebyr for byggesak, oppmåling, eierseksjonering og separate avløpsrenseanlegg

Gebyr for renovasjon

Beregningsgrunnlag for kommunale gebyrer

Grunnskole

Samtykke til spesialundervisning

Skole - Innmelding 1. trinn

Elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Halsnes

Søknad om leie

Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester 

Kontaktskjema for psykisk helse, tilbud for angst og depresjon

Helsestasjon Pluss

Henvisningsskjema til Helsestasjon Pluss

Samtykkeskjema

Miljø og klima

Søknad om tilskudd fra miljø- og klimafond

Kommunal bolig

Søknad om kommunalbolig

Kultur

Driftstilskudd til lag og foreninger

Tilskudd til lekeplass

Kulturarrangement/prosjektstøtte

Kulturskolen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge  

Nominasjon til kulturpris

Nominasjon til ungdommens kulturpris

Søknad om kulturstipend

Nominasjon til idrettspris

Land- og skogbruk og motorferdsel

Drenering - søknad om tilskudd til midler

Landbruksveg - søknad om bygging

Landbruksveg - søknad om tilskudd til vegbygging

Skogfondskonto - krav om utbetaling

Skogkultur - søknad om tilskudd

Produksjonstilskudd i landbruket    

Søknad om motorferdsel i utmark (vinterføre)

Ledsagerbevis

Søknad om ledsagerbevis  

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede  

Legeerklæring

Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)

Henvisningsskjema PPT

Henvendelsesskjema ungdomslos

Søknadsskjema logoped

Samtykkeskjema

SFO

Elektroniske søknader for påmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass finner du i Oppvekstportalen.  

Oppvekstportalen

Startlån

Søknad Husbanken

Vann og avløp  

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Kapasitetsbekreftelse for tilknytning til kommunalt vann og/eller avløpsnett

Søknad om bekreftelse på sikret kommunalt vann og/eller avløp ved nye tiltak

Søknad om utslipp fra mindre avløpsrensesanlegg

Søknad om graving

Voksenopplæring  

Avtale om deltagelse på kurs i norsk og sammfunnskunnskap for voksne innvandrere

Søknad om opplæring i norsk og sammfunnskunnskap 

   
 

 

Sist endret: 22.09.2021