PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva koster det?

Betaling for barnehageplass bestemmes av "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og gjelder både kommunale og private barnehager. I tillegg vil den enkelte barnehages vedtekter gi nærmere opplysninger om foreldrebetaling i barnehagen.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Makprisen fastsettes av Stortinget og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Fra og med 1. januar 2023 gjelder disse satsene i kommunale barnehager:

5 dager per uke: 3 000 kroner per måned
4 dager per uke: 2 400 kroner per måned
3 dager per uke: 1 800 kroner per måned


Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Prisen følger selvkostprinsippet. 

  • 5 dager per uke: 400 kroner per måned
  • 4 dager per uke: 320 kroner per måned
  • 3 dager per uke: 240 kroner per måned

Private barnehager kan ha andre priser.

Betaling

Faktura for oppholdsbetaling og kost i kommunale barnehager sendes ut etterskuddsvis i slutten av måneden med forfall den 20. i måneden etter. Hvis betaling mangler vil barnehageplassen bli sagt opp.

Det betales ikke for opphold og kost i juli.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage, skal du ha reduksjon i betalingen. Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to. Fra august 2023 er barnehageplassen gratis for barn nummer tre og flere. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

Redusert foreldrebetaling 

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent for en barnehageplass. 

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Hvis denne er mindre enn 550 000 kroner brutto kan du/dere søke om redusert foreldrebetaling. 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere, 

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt i løpet av året, kan du søke om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret.

Du kan lese mer om ordningene her eller ta kontakt med styrer i barnehagen om du er usikker på om ordningen gjelder for dere.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid. 

Gratis kjernetid 

Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen er 598 825 kroner per år fra august 2022.

Fra august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.

Du kan lese mer om ordningene her eller ta kontakt med styrer i barnehagen om du er usikker på om ordningen gjelder for dere.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Dokumentasjon til søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Kommunen henter inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Skattemeldingen trenger derfor ikke å legges ved søknaden. 

Det er samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen som danner grunnlaget for beregning av foreldrebetalingen.  

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding må annen relevant dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Dette gjelder også hvis skattemeldingen ikke er mottatt, for eksempel som følge av kort botid i landet.

Hvis et barn bor fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i boligen der barnet er folkeregistrert.

Ordningene er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og omfatter både kommunale og private barnehager.

Du kan lese mer om ordningene her.

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Sist endret: 05.07.2023