PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Besøkshjem

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk, for eksempel hver tredje eller fjerde helg, enkelte feriedager og eller ved behov.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem?
  • For å få opplevelse
  • For å få flere mestring situasjoner
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning

 

Hvem kan bli besøkshjem?
  • Trygge voksne som har overskudd og energi til å være sammen med barnet.
  • Varme voksne i en stabil livssituasjon.
  • Det kreves god vandel
  • Det er ingen krav til utdanning.
  • Du kan være enslig eller par med eller uten egne barn.
  • Alle som får oppdrag som besøkshjem må forevise gyldig politiattest.  
Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Hvem avgjør?

Besøkshjem er et forebyggende tiltak for barn og foreldre. Besøkshjemmet skal godkjennes av kommunen. Det er barnevernet som, sammen med foreldrene til barnet, avgjør hvem som skal bli besøkshjem for deres barn.

Godtgjørelse

Besøkshjem mottar godtgjøring etter KS-satser.  

Spørsmål

Har du spørsmål om oppdragene kan du ringe barnevernleder på telefon 63 85 25 00.  

 

Aktuelle skjemaer

Søknadsskjema

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved henvendelse til Servicekontoret, telefon 63 85 25 00. Merk søknaden: 08 - 1746  

Rapport fra besøkshjem:

Timeliste for besøkshjem:

Sist endret: 03.03.2020