PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykisk helse barn og unge

Dette er et forebyggende tilbud til barn og ungdom (0-18) som strever med psykisk helse og sosiale utfordringer, og til deres familier.

Familien er grunnmuren for barnets utvikling, vekst og psykiske helse. Alle familier kan i perioder ha bekymringer i forhold til samspill, sosial fungering, utvikling og psykisk helse. 

Hvem er vi?

Vi er fagfolk med helse- og sosialfaglig bakgrunn med blant annet videreutdanning innen psykisk helse og kognitiv atferdsterapi (familieveiledere/terapeuter).

Vi jobber med
 • Barn og ungdom som strever med psykisk helse og sosiale utfordringer som virker inn på mestring og fungering i hverdagen
 • Samspill i familien, styrking av foreldrerollen
 • Fleksible tiltak tilpasset hver enkelt familie
Vi tilbyr
 • Foreldreveiledning
 • Familiesamtaler
 • Egne samtaler for barn og ungdom

Samtalene kan dreie seg om:

 • psykisk helse og rus
 • sosial tilhørighet og vennskap
 • familieproblemer
 • ulike gruppetilbud rettet mot barn og ungdom - og foreldrekurs. 
 • tett samarbeid med aktuelle instanser kommunalt samt spesialisthelsetjeneste
Hvordan ta kontakt
 • Ring helsestasjonen og spør etter Barne- og ungdomsteamet: 63 85 26 92
 • Foreldre kan sende skriftlig henvendelse selv
 • Henvendelse i samarbeid med helsestasjon, barnehager, skoler med flere

 

Aktuelle linker:

folkOm

Brosjyre SMIL (PDF kommer)

Brosjyre SMART (PDF kommer)

Brosjyre PIS (PDF kommer)

 

Kontakt

Telefon 63 85 26 92

Helsebygget, 3. etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 12.10.2021