PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Familieveiledere i Familie og nettverk

Dette er en gratis lavterskeltjeneste for gravide, barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og deres familier. Tilbudet er rettet mot å forebygge vansker innenfor psykisk helse, komme tidlig i posisjon til å snu utvikling av vansker, samt tilby hjelp til barn og ungdom som strever med psykisk uhelse.

Henvisninger til teamet kan innebære ulik problematikk og vansker innenfor psykisk helse, som for eksempel samspillsproblemer i familien, atferdsvansker og sosiale og emosjonelle vansker.

Aurskog-Høland kommune jobber ut fra “Sammen om barn” modellen. Før henvendelse til teamet sendes anbefaler vi at tiltak på barnets/ungdommens naturlige arena (barnehage/skole) har vært forsøkt.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team med helse- og sosialfaglig bakgrunn med blant annet videreutdanning innen psykisk helse.  

Hva kan du forvente? 

Etter at vi har blitt kontaktet vil vi sammen med familien/ungdommen kartlegge aktuell situasjon og behov. Sammen finner vi frem til hvilke tiltak som passer best.  

Familien er grunnmuren for barnets utvikling, vekst og psykiske helse. Vi arbeider primært ut fra en familieorientert tilnærming, hvor vi gir støtte og veiledning til foreldre, med målsetning om å skape gode rammer for barnas oppvekst og utvikling.  

Barn og ungdom oppholder seg ofte på ulike arenaer. Vi deltar på felles møter med de som er viktige i barnets og ungdommens liv. Samarbeid med andre instanser er ofte avgjørende for å få til en positiv endring. Vi oppmuntrer alle til å samtykke til samarbeid på tvers av instanser.  

Vi viser vei til andre hjelpeinstanser ved behov for det, slik som skolehelsetjenesten, PPT, BUP, NAV og familievernkontoret. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr kortvarig helsehjelp på inntil 10 timer, og tilbyr kurs, råd, veiledning og terapeutiske samtaler. Vi finner sammen ut hvilke tiltak som passer best gitt deres situasjon. 

For barn og ungdom med kronisk funksjonsnedsettelse og behov for langvarig oppfølging samarbeider vi tett med barnekoordinator og andre instanser.  

Vi tilbyr veiledning for ansatte i Aurskog-Høland kommune. Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.  

Kurs som tilbys 

COS kurs:

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Du kan lese mer om COS her

 

Tuning in to Kids: 

Tuning into Kids er et universelt foreldreveiledningsprogram. I TIK øver foreldrene på å møte barnets følelser, og kunne støtte egen og barnets evne til selvregulering.  Målsetningen i TIK er å styrke det emosjonelle båndet mellom foresatte og barnet. Du kan lese mer om Tuning in to Kids her. 

 

Tuning in to Teens:

Hovedfokuset i Tuning in to Teens er å styrke det emosjonelle båndet mellom omsorgsgiver og tenåringen. Foreldreprogrammet fokuserer på utviklingsmessige behov hos tenåringer og integrerer et større fokus på aksept og empati. I tillegg ønsker man at foreldre oppnår økt evne til selvregulering, i tilfeller hvor tenåringen avviser dem eller søker uavhengighet. Du kan lese mer om Tuning in to Teens her

SMIL:

SMIL er et tilbud som retter seg mot barn og unge som pårørende. Når foresatte eller søsken har en helseutfordring kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier. Du kan lese mer om SMIL her

SMART:

SMART kurs er for ungdommer og benytter seg av kognitive atferdsterapeutiske metoder for å redusere angst og depresjon, samt å styrke sosial kompetanse hos ungdommene. Programmet er basert på teori om hvordan tanker, følelser, kropp og handling kan inngå i et uheldig samspill som fremkaller og forsterker angst- og depresjonssymptomer. Du kan lese mer om SMART her

Hvordan ta kontakt

For foresatte og ungdom over 16 år:

For spørsmål eller for å drøfte situasjonen: ring helsestasjonen og spør etter Familie og Nettverk: 63 85 26 92.  

Foresatte og ungdom over 16 år kan selv sende henvisning til Familie og Nettverk ved å fylle ut henvendelsesskjemaet og samtykkeskjema under. 

 

For samarbeidspartnere:

Ta kontakt med teamet for drøfting før en eventuell henvendelse sendes.

Henvendelsesskjema og samtykkeskjema fylles ut sammen med familien/ungdommen.  

Vi arbeider tett med helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen og tilbyr trio-samtaler for å sammen finne ut hvilke behov familien/ungdommen har. Det behøves ikke sendes henvendelse før trio-samtale.  

Henvendelse- og samtykkeskjema 

Henvendelsesskjema:

Husk erklæring om samtykke:

 

 

 

Nyttige ressurser og råd

Psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid

Mamma Mia - et program som er laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel

Parforholdet når man skal få barn

Spedbarn

Video om spedbarnets uttrykk

Babyens signaler og behov

Om spedbarn og søvn

Om papparollen

Barn og følelser

Video - når ordene ikke virker

Hjelp barnet ditt med vanskelige følelser

Å takle dine egne følelser som foreldre

Sjenerte barn - hvordan oppleves det og hva kan hjelpe

Barn i sorg - når barn mister en de er glad i 

Søskensjalusi - et nytt barn i familien "kan vi levere babyen tilbake?"

Barn som føler seg annerledes

Forventningspress hos barn og ungdom 

Følelseskompasset - lære om følelser

Drage i magen - hjelpe barn med følelser

Video om følelser - Alfred og skyggen 

Spinnville følelser - spill om følelser

Barn og skjermbruk

Barn og sosiale medier

Nakenbilder og ungdom

Delbart - fra politiet om bildedeling

Skjermtid og dataspill

Selvfølelse hos barn og ungdom 

Selvfølelse hos barn 

Ungdom med lav selvfølelse

For ungdom

Ung.no

Jobbkompasset 

Bekymringer

Selvkritikk

Ungdomsforeldre

Video - Hvordan hjelpe ungdom til å ha det bra? 

Sette grenser for ungdom

Ungdom og søvn

Ungdom og seksualitet

Foreldrerollen

Sinnemestring for foreldre

Foreldrehverdag.no

FolkOm - om familielivet

Foreldrerådet - podcast om familieliv 

Emosjonsfokusert: 

Artiklene abefales å leses i oppgitt rekkefølge. 

Validering

Reperasjon

Følefeller

Grensesetting

Foreldreveiledning på flere språk

Foreldreveiledning på flere språk

 

Kontakt

Telefon 63 85 26 92

Helsehuset, 3. etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 22.03.2023