PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomslos

Ungdomslosen følger opp ungdommer som av ulike grunner strever med å være på skolen.

Ungdomslosen skal støtte og hjelpe ungdommer og deres foresatte, slik at ungdommene får økt skolenærvær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen.
 
Ungdomslosen er et treårig prosjekt, med midler fra staten.

Ungdomslosen har ansvar for å:

  • gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring.
  • være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid).
  • samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/omsorgspersoner med å følge opp og støtte ungdommenes skolegang.
  • hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med tjenester som kan gi nødvendig hjelp.
  • samarbeide tett med skolen og andre virksomheter og tjenester, og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt.

Dersom det er ønskelig med oppfølging fra ungdomslosen, kan du fylle ut og sende inn henvendelsesskjemaet og samtykkeskjemaet nedenfor:

Sendes til:

Aurskog-Høland kommune

Oppvekstststab og Pedagogisk tjeneste

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 

 

Kontakt:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Ungdomslos Ingvill Iselin Sørlie Rikheim
E-post: ingvill.iselin.sorlie@ahk.no

Tlf 48 10 25 77

 

Sist endret: 26.02.2024