PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utekontakten

Utekontakten er til for deg som er barn eller ungdom, og møter deg der det passer deg best. Vi tar den tiden du trenger.

Hvem er vi

Du velger selv hvem av oss du vil kontakte.

tine enger utekontakt.jpeg

Kontakt Tine Enger

Tine Enger er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag, med videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid og i «tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge».

Telefon: 932 61 960

E-post: tine.enger@ahk.no

Snapchat: utekontakttine

Messenger: Tine Enger

Hvis det ikke passer for oss å ta telefonen akkurat når du ringer, så ringer vi deg tilbake. Send gjerne en SMS til oss dersom du ønsker å gi en beskjed. Vi har kontor på Helsehuset, men vi kan også låne lokaler på skolene, fritidsklubbene eller andre kommunale bygg for samtaler eller møter i nærheten av der du er. 

Utekontakten på Facebook

Vi jobber med
 • Utekontaktene arbeider forebyggende blant barn og unge, med oppsøkende arbeid som metode. Formålet for utekontaktenes arbeid er å oppsøke og støtte ungdom som trenger hjelp eller råd, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet.

 

 • Utekontaktenes funksjonsmåte er basert på frivillighet og etablering av gode relasjoner. Ungdommene som tar kontakt, gjør det fordi de har tillit til utekontakten og fordi de vil ha hjelp. Frivillighet i samspill med gode relasjoner, er et godt utgangspunkt for endring.

 

 • Erfaring viser at det tar tid å innarbeide seg og få tillit fra risikoutsatte ungdomsgrupper, samtidig som ungdomsmiljøene er preget av raske endringer og uforutsigbarhet. Arbeid med risikoutsatte ungdomsgrupper krever derfor kontinuitet og stor vekt på tillitsskapende arbeid. I møtet med disse ungdommene er utekontaktene i en unik posisjon, fordi de arbeider ute i ungdomsmiljøene, oppholder seg der over tid og har begrenset kontrollfunksjon, noe som er viktig i forhold til opparbeidelse av tillit.
Vi tilbyr
 • Samtaler, informasjon, råd og veiledning om det ungdommen er opptatt av.
 • Formidle kontakt til andre hjelpeinstanser ved behov.
 • Vi samarbeider bl.a. med fritidsklubben, skole, barneverntjeneste, NAV, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, politi og ungdommens familie når det er behov for det.
 • Vi følger opp ungdommer på individuell basis.
 • Vi driver gruppevirksomheter etter behov.
 • En ubyråkratisk arbeidsform og stor grad av nærhet til brukerne, gjør at vi kan arbeide fleksibelt ut fra de behov som til enhver tid er til stede i ungdomsmiljøene.
 • Stor grad av tilgjengelighet for brukerne.
 • Et lavterskeltilbud, uten timebestilling, med tilgjengelighet på både dag og kveldstid. 
 • Vi er ofte tilgjengelig ute der ungdom ferdes og oppholder seg, også på sosiale medier

 

Lenker

Ung.no

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Rustelefonen 08588

Jeg vil vite

Barneombudet

Skeiv ungdom

Vil Bli

Sist endret: 02.11.2023